Geen besluit exploitatie Betuweroute

Utrecht – Volgens minister Peijs moeten vanaf 1 januari 2007 goederentreinen gaan rijden op de Betuweroute. Zij wil dat ProRail, onder strikte voorwaarden, de exploitatie gaat doen omdat ze de overtuiging heeft dat geen andere partij de deskundigheid bezit om dit veilig en doeltreffend te doen. Wel zegde zij de Kamer toe de aansturing van ProRail strakker te willen gaan organiseren.

De Tweede Kamer was ontstemd over het uiteenvallen van het consortium, Green Tulip Railway Company en het wegvallen van een commerciële partner. Aan de deelname van een dergelijke partner hecht de Tweede Kamer dusdanig veel belang dat zij het aanvaardbaar vindt om de exploitatie later in het jaar 2007 te starten. De minister houdt echter vast aan 1 januari 2007. De Kamer wenst geen apart op te richten dochtermaatschappij voor de exploitatie onder de paraplu van ProRail. Daarom stelt Peijs voor de administratie van de exploitatie gescheiden te voeren van die van ProRail. De vraag of dit in een apart bedrijf moet gebeuren, vindt zij niet bijzonder relevant. De minister wil ProRail voor tenminste drie jaar de exploitatie gunnen. Ook in het belang van de vervoerders waar juist nu afspraken mee worden gemaakt over een lagere gebruiksvergoeding. Over deze vergoeding gaat de Tweede Kamer nog apart met de minister praten. De minister vreest dat een kortere beheerperiode het risico met zich meedraagt dat het aanbesteden van onderhoud duurder uitvalt en daarmee de exploitatietekorten verder oplopen. Op dit moment ziet zij dus geen ander alternatief dan ProRail de lijn te geven voor een periode van in ieder geval drie jaar om vervolgens te bekijken of de markt interesse heeft voor betrokkenheid bij de lijn.

De minister gaat nu eerst met het Havenbedrijf Rotterdam om de tafel om te horen wat zij nu precies willen en dan wordt duidelijk wat het definitieve voorstel van de minister aan de Kamer zal zijn. Over ongeveer twee weken vindt het vervolgdebat tussen Kamer en minister plaats en wordt de knoop over de exploitatie van de Betuweroute doorgehakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute