TNO in EU-project om infrastructuren te beschermen

Delft – In februari 2006 is het EU-project IRRIIS – Integrated Risk Reduction of Information-based Infrastructure Systems – gestart. IRRIIS heeft tot doel de complexe, op ICT-gebaseerde, vitale infrastructuren weerbaarder te maken tegen verstoringen. Dit moet bereikt worden door de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Hieronder valt ook het verhogen van de weerstand van deze vaak grensoverschrijdende infrastructuren tegen opzettelijke verstoringen (hackers en terrorisme bijvoorbeeld) en uitval als gevolg van domino-effecten die elders zijn begonnen. TNO leidt het eerste subproject “probleemanalyse en opstellen eisen”.

Vitale systemen zitten onder andere in onze energie- en drinkwatervoorziening, waterhuis­houding en de beveiliging van de spoorweginfrastructuur. Veel van de systemen die gerekend worden tot de vitale infrastructuur zijn onderling van elkaar afhankelijk. Als de elektriciteit bijvoorbeeld uitvalt, heeft dat consequenties voor pompen in de water- en gasvoorziening, maar ook voor het betalingsverkeer. De componenten die in het project worden ontwikkeld moeten tijdig zorgen dat deze domino-effecten niet optreden in de vitale infrastructuur en dat na een onverhoopt optredend incident het herstel veel sneller plaatsvindt. Met degelijke componenten moeten grootschalige incidenten zoals de algehele stroomuitval in Italië van enkele jaren geleden tot het verleden gaan behoren.

Het IRRIIS project dat drie jaar zal duren heeft een totale omvang van 12 miljoen euro en wordt door de Europese Unie binnen het Zesde Kader Programma “Information Society Technologies”ondersteund met een subsidie van zeven miljoen euro.

De projectleiding van het geïntegreerde project is in handen van het Fraunhofer Instituut voor Autonome Intelligente Systemen (AIS). Verder werken ruim vijftien partners mee, waaronder universiteiten (City University London, TU Dresden), research­instellingen (ENEA, ENST, IABG, Fraunhofer, TNO, VTT), producenten van componenten (AIS, Alcatel, Siemens) en vitale infrastructuureigenaren (Red Electrica, Telecom Italia, TERNA).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO (Centraal kantoor)