Boskalis begint op de nieuwe Sloelijn

Rotterdam – De nieuwe Sloelijn, een 3 kilometer lang nieuw spoor tussen de haven van Vlissingen-Oost en de bestaande Zeeuwse spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen, gaat de verouderde Sloelijn vervangen. De huidige Sloelijn, die een paar kilometer naar het oosten de Vlissingse haven aantakt op de Zeeuwse lijn, is verouderd en zal worden afgebroken zodra de nieuwe lijn klaar is. De oude lijn heeft alleen gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen, waarvan sommige ook nog eens onbewaakt zijn. Er kunnen op het oude goederenspoor alleen dieseltreinen rijden en de lijn voldoet ze niet meer aan geldende milieunormen.

Combinatie KWS/Boskalis/Van Hattum-Blankevoort gaat de onderbouw van de goederenspoorlijn volgens een design-and-constructcontract aanleggen. Voor de totale bouwsom van 43,1 miljoen worden 70.000 kubieke meter grond en 4000 kuub klei afgegraven voor de aanleg van het bouwlichaam waarop het spoor moet rusten, wordt 210.000 kuub zand op het bouwlichaam gestort, wordt er 3000 kubieke meter beton voor drie nieuwe kunstwerken gestort en zal 24.000 ton asfalt worden gebruikt voor diverse wegaanpassingen. Verder worden een wachtspoor en geluidsschermen aangelegd.
Het cunet van 1 meter diep werd al in september 2005 uitgegraven en ook is er al het nodige zand gestort. De zetting van het baanlichaam duurt tot april 2007.

In februari 2006 begint de bouw van het noordelijk deel van het spoorviaduct over de A58 en de Postweg, in het najaar volgt het zuidelijk deel. In 2007 worden aangevangen met de bouw van een tweede spoorviaduct en een wegviaduct. In dezelfde periode zal ook de A58 gedeeltelijk worden omgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Boskalis bv