Betere prestaties ProRail in 2005

Utrecht – Het percentage storingen aan de spoorinfrastructuur is in 2005 met 7% afgenomen. Het aantal storingen lag eind 2005 op 6.800 (in 2004 op 7.300, in 2003 nog 8.200). Storingen die aan ProRail worden toegerekend bestaan niet alleen uit infradefecten maar ook uit aanrijdingen, vandalisme en storingen veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. Deze groepen vormen 42% van het totaal. Door een afname van het aantal kleine storingen, blijven meer grote complexe storingen over; desondanks is de gemiddelde reparatietijd niet toe- maar afgenomen.

Het aantal storingen in 2005 was 4% lager dan is afgesproken met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het ProRail-beheerplan 2005 (afgesproken 7.100 storingen: gerealiseerd 6.800). Afgelopen jaar is de categorie ‘derden’ (mensen langs het spoor en aanrijdingen) het meest afgenomen. ProRail dankt dit aan acties die in het hele land zijn genomen. Onder andere de inzet van toezichthouders, betere hekken, voorlichting aan omwonenden en scholieren draagt daaraan bij.

Verkeersleiding
Ook bij de Verkeersleiding van ProRail werd het afgelopen jaar beter gepresteerd. Op het gebied van de belangrijkste activiteit van Verkeersleiding, het instellen van rijwegen door het bedienen van seinen en wissels, zien we een afname van 972 naar 832 foutief ingestelde rijwegen op een totaal aantal van meer dan 25 miljoen per jaar. Overigens kan een foutief ingestelde rijweg nooit tot een ongeval leiden vanwege een ingreep door geautomatiseerde systemen.

Zwaarte storingen neemt af, beschikbaarheid spoor neemt toe
Gemiddeld nam in 2005 de impact van de storingen af met 7%. Het aantal lichte en middelzware storingen nam af van 6850 naar 6350. Zware storingen namen iets toe (van 414 naar 428). Er waren acht zeer zware storingen, in 2004 nog zeven.

Spooraannemers actief in preventie van storingen
De focus op het verhogen van de betrouwbaarheid neemt zowel bij ProRail als bij de spoor-aannemers toe. In het afgelopen jaar is goed te zien dat er minder negatieve uitschieters (in de zin van slechte weken) zijn dan in de jaren daaraan voorafgaand. Deze positieve ontwikkelingen sterken ProRail in de gedachte dat de ambitie van 6500 storingen in 2007 zal worden gehaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail