Plannen OV-netwerk BrabantStad liggen klaar

‘s-Hertogenbosch -De oproep van de Tweede Kamer om tot 2020 fors te investeren in het rondje Brabant over spoor kan snel worden uitgevoerd. De vijf grote Brabantse steden, het samenwerkingsverband regio Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben de afgelopen twee jaar zelf ruim tweehonderd miljoen euro geïnvesteerd in het openbaar vervoer in en tussen de steden. BrabantStad steunt de opvatting dat het OV-netwerk BrabantStad moet worden opgenomen in de nota Mobiliteit. Dit sluit direct aan op de afspraken die 7 oktober 2005 zijn gemaakt tussen BrabantStad, Prorail en NS om het OV in Brabant te verbeteren. Met een investering van in totaal 1 miljard euro is voor 2020 een efficiënt openbaar vervoersysteem van bus en trein te realiseren in nauwe afstemming met ruimtelijke ontwikkelingen zoals de spoorzones in Breda en Tilburg. BrabantStad neemt de helft voor haar rekening. De investering in openbaar vervoer komt ten goede aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de binnensteden, de onderlinge (economische) bereikbaarheid en levendige stadscentra.

De kern van de spoorplannen is om met gebruik en verbetering van bestaand spoor treinen te laten rijden met hoge frequentie tussen de steden, de Randstad en het buitenland. De steden en de provincie zorgen dan voor het voor- en natransport met behulp van hoogwaardige busverbindingen, veilige fietsenstallingen en fietspaden en ruimtelijke ontwikkelingen rond de haltes en stations die vooral gericht zijn op werkgelegenheid. “Op het moment dat ook de steden hun burgers stimuleren om meer gebruik te maken van bus en trein, wordt de verleiding wel heel groot om snel, schoon en veilig te reizen met het openbaar vervoer,” aldus gedeputeerde E. Janse de Jonge. “Bereikbaarheid met OV van het deze vitale regio is noodzakelijk om ook in de toekomst een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de BV Nederland, nu al is BrabantStad goed voor 20% van het bruto nationaal product.”

Snel uitvoerbaar
Vanaf 2006 kunnen al snel een aantal knelpunten op het hoofdrailnet worden aangepakt. Dit zijn bijvoorbeeld de spoorwegkruisingen bij Vught en Tilburg-Oost en verdubbeling van het spoor ter hoogte van de Diezebrug te ‘s-Hertogenbosch. Dit soort maatregelen maken de noodzakelijke groei van het personenvervoer op het spoor mogelijk. Na het overleg in de Tweede Kamer van maandag 28 november 2005 zullen Prorail, NS en BrabantStad gezamenlijk de realisatie van de projecten bespreken. De kracht van de Brabantse plannen schuilt in de pragmatische aanpak. Het concept OV-netwerk BrabantStad kan stap voor stap worden uitgevoerd, waarbij iedere stap direct een bijdrage levert aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden. De plannen liggen klaar.

Op www.BrabantStad.nl vindt u ook de exacte plannen vanaf 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: OV-netwerk BrabantStad