Discussie HSA en VenW over HSL-zuid

Utrecht – In de media speelt momenteel een discussie tussen HSA en het ministerie van Verkeer en Waterstaat over het moment waarop het personenvervoer op de HSL-Zuid van start kan gaan.

Volgens afspraak moeten de eerste hogesnelheidstreinen met ingang van 1 april 2007 gaan rijden. HSA heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat al enige tijd geleden bericht dat de daarvoor benodigde treinen niet op tijd geleverd kunnen worden, omdat concrete specificaties voor het nieuwe Europese ERTMS-veiligheidssysteem van de trein uitbleven. Dit systeem zorgt ervoor dat treinen veilig op hoge snelheid over de HSL kunnen rijden en moet zowel in het spoor worden aangelegd als in de treinen worden ingebouwd. In Nederland is ervoor gekozen om alleen dit ERTMS-veiligheidssysteem aan te leggen, ondanks het feit dat dit nog volop in ontwikkeling is. Elders in Europa wordt naast het ERTMS-veiligheidssysteem overal een tweede systeem met bestaande technologie aangelegd, om in geval van kinderziektes op terug te kunnen vallen. Zelfs bij de HSL tussen Spanje en Frankrijk, die pas in 2009 in dienst gaat, is hiervoor gekozen.

Om toch met ingang van 1 april 2007 van start te kunnen gaan heeft HSA, mede namens de Franse en Belgische Spoorwegen, aan de Minister van Verkeer en Waterstaat verzocht om een tweede veiligheidssysteem naast het afgesproken ERTMS-veiligheidssysteem in het spoor aan te leggen. Dit systeem is al aanwezig in de Thalystreinen, die dan in elk geval op de HSL-Zuid kunnen worden ingezet, in afwachting van de hogesnelheidsshuttles die later beschikbaar komen. Hierdoor wordt het rijden op de HSL-Zuid bovendien betrouwbaarder in de komende jaren.

De Minister heeft dit verzoek echter van de hand gewezen. Zij gaat ervan uit dat er elders nog locomotieven te vinden zijn die zijn uitgerust met het ERTMS-veilligheidssysteem, waardoor er met ingang van 1 april 2007 toch een treindienst op de HSL-Zuid zou kunnen starten. HSA onderzoekt deze optie momenteel en zal de Minister begin november 2005 uitsluitsel geven over de eventuele mogelijkheden, maar deze lijken op het eerste gezicht niet kansrijk. HSA blijft van mening dat een tweede veiligheidssysteem, zoals het Belgische TBL2-systeem, de beste en meest betrouwbare oplossing is voor de komende jaren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: HSA Beheer N.V. (High Speed Alliance)