Reactie spoorsector op Nota Mobiliteit en MIT 2006

Utrecht – ProRail, NS en Railion hebben namens de sector een brief aan de minister gestuurd met daarin een gezamenlijke reactie van de spoorsector op de Nota Mobiliteit en begroting Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006.

Hoofdlijnen reactie

Nota Mobiliteit
– De Nota Mobiliteit toont geen ambitie ten aanzien van het vervoer per trein. De spoorinfrastructuur is in 2012 niet af als gevolg van lokaal specifieke groei m.n. op congestie locaties. Na 2012 zijn hiervoor echter geen middelen gereserveerd.
– De Hanzelijn-plus biedt een goed alternatief voor Zuiderzeelijn.
– De kasritmeplanning voor vervanging en onderhoudsprogramma’s is niet in overeenstemming met de behoefte.

Begroting V&W 2006
– Budget Herstelplan Spoor en ambitieniveau moeten in evenwicht zijn.
– Maatregelen verbetering verkeers- en procesleidingssystemen worden genomen. Onderzoek naar verdere mogelijkheden van het dubbel uitvoeren van deze systemen moet uitwijzen wat de financiële consequenties zijn.

De uitgebreide reactie van de spoorsector op de Nota Mobiliteit en de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u op www.prorail.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail