ProRail CAO een feit

Utrecht РProRail en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en VHS hebben de nieuwe CAO ondertekend voor de ruim 2.800 medewerkers van ProRail. Daarmee is ̩̩n CAO voor geheel ProRail een feit.

Nadat over de nieuwe CAO een akkoord werd bereikt tussen de onderhandelaars, hebben de bonden de afgelopen weken hierover hun achterban geraadpleegd. Het resultaat hiervan was positief. Daarmee stond niets meer de ondertekening van het akkoord in de weg.

Veiligheid en werkomstandigheden
In de CAO zijn afspraken vastgelegd over loonontwikkeling (totaal 2,75% voor 1 april 2004 – 1 maart 2007) en overige arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van ProRail. Over het onderwerp veiligheid in relatie tot de werkomstandigheden worden afspraken gemaakt in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Bij de bedrijfseenheid Verkeersleiding is een programma opgezet onder de titel ‘ Verkeersleiding: naar meer samen’, met als doelstelling de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. Daarmee zal tevens de kwaliteit en de performance van de Verkeersleiding op een hoger plan worden gebracht. Dit programma wordt de komende maanden door het management en medewerkers gezamenlijk uitgevoerd

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail