Proefmeting op brug Hollandsch Diep

Den Haag РVijftien vrachtwagens geladen met zand worden woensdag 13 oktober 2004 op de brug over het Hollandsch Diep gereden. Gekeken wordt wat het effect van dit gezamenlijke gewicht van 750 ton is op de pijlers van deze brug voor de Hogesnelheidslijn. Tot de extra proefmeting is besloten nadat uit een reguliere controle bleek dat ̩̩n van de pijlers is gaan zetten.

Langs de in aanbouw zijnde Hogesnelheidslijn worden regelmatig controles en metingen verricht om eventuele onvolkomenheden tijdig op te sporen. Bij een dergelijke controle kwam de extra zetting van de pijler, enkele millimeters binnen de toelaatbare marge, naar voren. Door de brug tijdelijk zwaar te belasten, wordt gemeten wat de effecten hiervan zijn op de pijler. De uitkomsten van de proef worden gebruikt bij het bepalen van maatregelen om het zettingsprobleem binnen de marges van het toelaatbare te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat