Inschrijving Schreudersprijs 2011 geopend

COB zoekt projecten die bijdragen aan vernieuwend en verantwoord gebruik van de ondergrond

Op 3 november 2011 zal de Schreudersprijs voor de zevende keer worden uitgereikt aan een organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan ondergronds bouwen in de periode tussen 1 oktober 2009 en 1 augustus 2011.

De Stichting A.M. Schreuders is in 1998 opgericht om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren om daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land in een tijd van overvolle wegen, dichtbebouwde stadskernen en groengebieden die steeds kleiner worden.

De Schreudersprijs 2009 is gewonnen door Gemeente Den Haag Stadsbeheer met het project Hubertustunnel.

Tijdens het Technologiesymposium op 3 november 2011, dat het COB samen met KIVI NIRIA TTOW organiseert, zal de oorkonde en de geldprijs van € 25.000,– worden uitgereikt. De winnaar van deze prijs wordt toegevoegd aan de ‘Schreuders Hall of Fame’, waarvan een impressie te zien is in de bijgevoegde folder. De genomineerden voor deze prijs worden vermeld in de Onderbouwing, de kwartaaluitgave van het COB met een oplage van 2.500 exemplaren, en de eervolle vermelding en winnaar krijgen hierin een uitgebreid artikel.

Inschrijving is geopend en sluit op 1 augustus 2011. Hoe u zich kunt inschrijven leest u op de website: www.cob.nl/nieuws/nieuwsbericht/meld-je-aan-voor-de-schreudersprijs-2011.html

Na de sluitingsdatum van 1 augustus zal de jury de inzendingen beoordelen en in september krijgen die inzendingen die genomineerd zijn voor de prijs, hiervan persoonlijk bericht.

De jury voor de Schreudersprijs 2011 bestaat uit: prof.ir. Johan W. Bosch (voorzitter), ir. Ferry F.M. de Graaf, prof.ir. M. de Hoog, ir. Marjolijn C. Versteegden-Bakker BNA en ir. Marcel Blom.

Op de website www.cob.nl leest u uitgebreide informatie en de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: COB Centrum Ondergronds Bouwen