RET test met e-Busz emissieloos rijden Rotterdam

intensieve pilot stimulans elektrisch openbaar busvervoer: stil, schoon en zuinig

Het centrum van Rotterdam krijgt in september een revolutionaire, elektrisch aangedreven stadsbus. De RET test gedurende twee jaar de e-Busz, waarbij de vervoerder dankzij extern instelbare GPS-technologie vooraf kan bepalen waar de bus langdurig elektrisch rijdt. Met deze innovatie kan worden vastgesteld welke gedeeltes van een buslijn emissieloos afgelegd kunnen worden en genieten bewoners en reizigers van schoon, stil en duurzaam busvervoer.

De grote elektrische actieradius (tot 4 uren) van de e-Busz is mogelijk door twee speciaal ingebouwde wielnaafmotoren die veel efficiënter (tot 50 procent) zijn dan diesel- of hybride motoren. De e-Busz is donderdag 17 juni 2010 officieel overgedragen aan de RET en rijdt vanaf september tussen station Zuidplein en Centraal Station (lijn 44). Het stimuleren van duurzaam openbaar vervoer is een van de vele initiatieven waarmee de stad en de regio Rotterdam hun klimaatdoelstelling voor 2025 wil realiseren. In dat jaar moet de CO2-uitstoot in de stad zijn gehalveerd en wil Rotterdam 100 procent klimaatbestendig zijn.

De innovatie: het wiel is de motor
De milieuwinst van de e-Busz is in de eerste plaats mogelijk door de wielnaafmotor. Deze motor, ontwikkeld en geproduceerd door het Nederlandse e-Traction, bevindt zich in de achterwielen van het voertuig (Citea van VDL Bus & Coach). Deze zogeheten directe aandrijving is veel efficiënter dan de overbrenging bij verbrandingsmotoren of hybride combinaties, waarbij de motor op afstand van de wielen is geplaatst. De actieradius voor schoon rijden wordt daardoor uitgebreid tot uren, in plaats van de minuten bij de huidige generatie hybride bussen.

De e-Busz maakt gebruik van zogenaamd regeneratief remmen (waarbij remenergie teruggevoerd wordt naar de batterijpakketten) en wordt ’s nachts met (groene) netstroom bijgeladen in de stalling van de RET. De e-Busz beschikt als back up over een kleine generator die in noodgevallen wordt gebruikt om de accupakketten bij te vullen. Zodoende profiteert de chauffeur van alle voordelen van het elektrisch rijden zonder dat hij risico loopt met lege batterijen te komen te staan.

Emissieloos rijden
De tweede innovatie zit in de combinatie van een hoogwaardig GPS-systeem met elektrisch rijden. Daardoor kan vooraf worden vastgesteld waar elektrisch gereden wordt. Rijdt de e-Busz zo’n gebied binnen, dan schakelt ze automatisch over op zuiver elektrisch rijden. Op deze delen van de buslijn wordt geen CO2 en fijnstof uitgestoten. Gedurende de pilot hopen de partners de actieradius, en daarmee het milieuvoordeel, van de e-Busz verder te vergroten.

infrasite_insert_image_1
Wooncomfort omwonenden
De Rotterdammers langs lijn 44 profiteren direct van de e-Busz. Het voertuig is behalve schoner ook beduidend stiller dan een normale stadsbus, wat het wooncomfort vergroot. Ook chauffeurs en reizigers zullen de rust en luxe van een stille, schokvrij accelererende bus ervaren. De heer P. Peters, algemeen directeur van de RET, is verguld dat deze proef in Rotterdam door zijn bedrijf wordt uitgevoerd. ‘Het is zelden dat we op Nederlandse bodem een Nederlandse vinding van een potentie als de wielnaafmotor mogen uittesten. Gezien het belang van duurzaam vervoer voor Rotterdam en de stadsregio werken wij graag mee aan dit experiment.’

Economisch voordeel e-Busz
De e-Busz kent tot slot een potentieel sterk economisch voordeel. In de eerste plaats zijn er beduidend lagere brandstofkosten (tot 40 procent). Verder maakt de directe wielaandrijving veel beweegbare onderdelen in de bus overbodig. Slijtage en onderhoudskosten vallen daardoor over de totale levensduur van een bus veel lager uit. Voor een vervoerder in een stad met een vloot van 100 bussen kan dat bij de huidige brandstofprijzen over een periode van 8 jaar een besparing van ruim 20 miljoen euro opleveren. Bij stijgende brandstofprijzen neemt dit voordeel alleen maar toe.

Rotterdam Klimaatstad
De e-Busz draagt bij aan een schoon Rotterdam. Als internationale havenstad met een sterke industrie neemt Rotterdam momenteel circa 16 procent van de nationale CO2-uitstoot voor haar rekening. Overheden en bedrijfsleven willen als deelnemers aan het Rotterdam Climate Initiative (RCI) de uitstoot van CO2 in 2025 hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Daarnaast moet Rotterdam over vijftien jaar 100 procent klimaatbestendig zijn.

“e-Busz is een project dat verder reikt dan alleen de stad Rotterdam. Eneco, RET, de Hogeschool Rotterdam, stadsregio Rotterdam, de gemeente en het Rotterdam Climate Initiative zijn diepgeworteld in de lokale en regionale samenleving. Je kunt je niet beperken tot alleen praten over milieuwinst; waar mogelijk moet je ook echt actie ondernemen. Dat maakt een project als e-Busz zo boeiend: een potentiële milieurevolutie is de tekentafel voorbij”, stelt wethouder A. van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad, Buitenruimte) van Rotterdam.

Over e-Busz
De e-Busz een initiatief van de Stichting NEMS, draait mee in een tweejarige pilot voor innovatieve bussen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bus is het resultaat van een breed samenwerkingsverband van VDL Bus & Coach (Citea), RET, e-Traction (wielnaafmotor ), stadsregio Rotterdam, Rotterdam Climate Initiative, Hogeschool Rotterdam, Rabobank, Eneco (leverancier groene stroom en elektrische infrastructuur) en het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Met de e-Busz hoopt Rotterdam zijn klimaatdoelstelling voor 2025 dichterbij te brengen. www.e-busz.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RET