Plan station Europapark gemeente Groningen verbeterd

ondergrondse fietsenstalling onder het stationsplein

De gemeente Groningen heeft een aantal verbeterpunten doorgevoerd in het inrichtingsplan voor het station Europapark. De verbeteringen zijn in samenspraak met het inspraakcomité Helperzoom opgesteld. Het inrichtingsplan Helperzoom/aansluiting fietspad wordt voor inspraak vrijgegeven.

Er komt een wandelroute naar Kempkensberg met bomen, een plasdrasgebied tussen het balkgat en het spoor. Verder komen er bushavens in plaats van bushaltes op de weg. Hierbij is rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Ook worden de perronkappen groter gemaakt om het reizigerscomfort te vergroten. Hierdoor heeft elke reiziger gegarandeerd een droge instap. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de taxistandplaats dichter bij het station te plaatsen. Dit zorgt niet alleen voor meer comfort, maar het verhoogt ook het veiligheidsgevoel van de reizigers.

Ondergrondse fietsenstalling
Verder ligt er een advies om een ondergrondse fietsenstalling onder het stationsplein te plaatsen, hier wordt dan een ruimte gecreëerd voor ruim 1500 fietsen. Dit komt de vraag tegemoet naar goede fietsparkeerplekken bij stations. Er wordt gezocht naar financiële middelen om deze fietsenstalling te realiseren. In het midden van de Helperzoom komt er een aansluiting voor de fietsroute.

Bomen
Door het extra grondwerk worden er 20 extra bomen gekapt. Ook 5 extra bomen die eerst als verplantbaar werden aangemerkt zullen gekapt worden. Uiteindelijk wordt de totale kap gecompenseerd met 165 à 170 grote bomen.

Inspraakavond
De gemeente Groningen en het inspraakcomité hebben een aantal keer met elkaar om de tafel gezeten. Hier werd de voortgang besproken, en kreeg het inspraakcomité kans om hun ideeën op tafel te leggen. In zogenaamde schetsavonden werd ook de verkeersveiligheid Helperzoom nader verkent. Er wordt over het inrichtingsplan een inspraakavond georganiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Groningen