Commissie Meijdam komt met oplossingen OV-Chipkaart

"Een aantal knelpunten van de OV-chipkaart is oplosbaar", zegt de voorzitter Henry Meijdam van de Commissie Permanente Structuur en Dubbel opstaptarief in de treinrailketen. In haar rapport Spoor naar Slagkracht adviseert de commissie om een OV-autoriteit met doorzettingsmacht op te richten. Alle OV-vervoerders en (de)centrale overheden zijn verplicht deelnemer. Ook de consumenten krijgen er een prominente positie. De commissie vindt dat aanloopproblemen als dubbel opstaptarief en het huidige meervoudig in- en uitchecken op het spoor niet voortvarend zijn opgepakt. De OV-autoriteit moet er voor zorgen dat besluiten over de OV-chipkaart van nationaal belang sneller tot stand komen. De OV-autoriteit is verantwoordelijk voor het OV-chipbeleid waaronder reizigersgemak, innovatie en kostenbesparing. Meijdam heeft Spoor naar Slagkracht overhandigd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Commissievoorzitter Meijdam: "Om de OV-autoriteit snel op te richten adviseren wij de minister om een kwartiermaker te benoemen die samen met vervoerders en (de)centrale overheden een stichting opricht, de OV-autoriteit. De OV-autoriteit staat onder leiding van een onafhankelijke, door de Kroon, benoemde voorzitter. Deze hakt knopen door als partijen er niet uitkomen".

De commissie constateert dat er onvoldoende level playing field is in het OV-chipkaartproces waardoor partijen elkaar onvoldoende vertrouwen. Trans Link Systems(TLS), nu verantwoordelijk voor de OV-chipkaart, is namelijk in handen van slechts een deel van de OV-vervoerders. Daarom kiest de commissie voor transparantie en rollenscheiding en moet de beleidsbepalende taak van TLS overgaan naar de OV-autoriteit. TLS behoudt vooralsnog de uitvoerende taken.

De commissie vindt invoering van enkelvoudig in- en uitchecken op het spoor wenselijk. Meervoudig in- en uitchecken is moeilijk te onthouden en een groot deel van de reizigers handelt verkeerd bij het overstappen met mogelijk nadelige financiële consequenties. Enkelvoudig in- en uitchecken is technisch haalbaar, maar wie een grotere diversiteit aan tarieven en producten wil maakt de oplossing duurder. Invoering van enkelvoudig in- en uitchecken neemt 2 à 3 jaar in beslag. De kosten zijn geschat op 50 miljoen euro. De commissie acht het billijk dat de reiziger daar aan mee betaalt. Met een afschrijftermijn van 5 jaar is dit per treinreis 0,03 eurocent.

De commissie wil ook het dubbel opstaptarief in de treinrailketen oplossen via enkelvoudig in- en uitchecken. Omdat dit nog 2 à 3 jaar op zich laat wachten, stelt de commissie een tijdelijke softwareaanpassing voor die binnen één jaar kan ingaan. Kosten 2 miljoen euro om te slaan bij vervoerders en (de)centrale overheden.

De commissie doet geen definitieve uitspraak over het verlagen van het instaptarief van 4 euro naar 3 euro. Dat vergt meer empirisch onderzoek. De commissie is van mening dat de hoogte van het bedrag arbitrair is, maar het instaptarief is geen belemmering voor de toegankelijkheid van het systeem. Met een positief saldo van 1 euro op de OV-chipkaart kan je reizen in het stads- en streekvervoer.

Meijdam: "Alle betrokken partijen hebben voorlopig positief gereageerd op de OV-autoriteit. Ook lijken de partijen mee te willen werken aan het enkelvoudig in- en uitchecken en het oplossen van het dubbel opstaptarief".

De leden van de commissie zijn: mr. Henry Meijdam (voorzitter), mr. Pieter Jan Biesheuvel, Stefan Hulman MSc, mr. dr. Eric Janse de Jonge, ir. Ton Kaper, drs. Hans Rat, prof. dr. Peter Vervest

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U vindt het rapport in Infrasite Documents!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)