Provincie Brabant zoekt nieuwe BUSpeurders

De Provincie Noord-Brabant zoekt reizigers die regelmatig de bus nemen en de kwaliteit van het busvervoer willen beoordelen. Deze BUSpeurders monitoren allerlei aspecten tijdens hun busreis: van aankomst- en vertrektijd tot het gedrag van de buschauffeur en het schoonhouden van de bus. De ervaringen koppelen zij terug aan de provincie. Op deze manier wil de provincie de kwaliteit van het busvervoer snel en gericht verbeteren.

De provincie wil het aantal kwaliteitscontroles vaker en provinciebreed inzetten. Daardoor heeft ze ook meer kwaliteitsverkenners op meer buslijnen in Brabant nodig. Vandaag is de wervingscampagne gestart met flyers en posters in de bussen voor nieuwe BUSpeurders. De BUSpeurders dragen bij aan beter busvervoer en krijgen daarnaast een vergoeding van drie euro per opdracht die ze vervullen. Via de website www.kwaliteitsverkenner.nl kunnen mensen zich aanmelden.

In 2005 is de Provincie Noord-Brabant gestart met het continu monitoren en beoordelen van het busvervoer in Brabant door de busreizigers zelf. De reiziger kan als ervaringsdeskundige het beste oordelen over de busrit én hij is het meest gebaat bij beter busvervoer. Deze methode is een waardevol en praktisch instrument om rechtstreeks de signalen van de doelgroep op te vangen en het busvervoer gericht te verbeteren. Sinds de pilot in 2005 is het aantal buslijnen daarom uitgebreid in heel Brabant.

Gedeputeerde Annemarie Moons: “De BUSpeurders zijn de ogen en oren van de provincie in de bus. Zij spreken niet námens de reiziger, maar zij zíjn de reiziger. Via de BUSpeurders zijn al vele verbeteringen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het inzetten van groter of meer materieel, het doen van extra onderhoud en het aanpassen van de dienstregeling.”

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Busreizigers provincie Brabant oordelen zelf (24-01-2007)

Kwaliteitsverkenners busvervoer in Brabant (11-04-2005)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant