Kamervragen over gratis OV voor forenzen

Den Haag – Op 12 februari 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de leden Roefs en Samsom over forenzen die ’s morgensvoerg gratis naar hun werk mogen reizen.

Hieronder leest u de volledig brief 20081036 kamervragen van de leden Roefs en Samsom over forenzen die ’s morgensvoerg gratis naar hun werk mogen reizen. Kamerstuk | 2008-02-12.

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van de leden Roefs en Samsom over forenzen die ’s morgensvroeg gratis naar hun werk mogen reizen.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Gratis met vroege trein’? (Het Parool, 7 januari 2008)

1. Ja.

2. Deelt u de mening dat een Nederlandse proef met vroege forenzen die vóór de spits gratis naar hun werk reizen en wel voor hun thuisreis moeten betalen, positief kan zijn? Zo neen, waarom niet?

2. Ik sluit dat niet helemaal uit. Zie ook mijn antwoord op vraag 3.

3. Denkt u dat een Nederlandse proef, in navolging van de test in Melbourne (free train for early birds), ook in Nederland succesvol zal zijn? Zo ja, bent u voornemens om ook zo’n proef te starten?

3. De proef met gratis spoorvervoer in Melbourne wordt geëvalueerd. Ik zal contact opnemen met de minister van openbaar vervoer in de deelstaat Victoria om deze evaluatie op te vragen. Indien de resultaten van de proef in Melbourne daartoe aanleiding geven, zal ik uw Kamer daarover nader informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings