Huizinga: afschaffen strippenkaart 1 januari 2009

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat houdt vast aan 1 januari 2009 om de strippenkaart als Nationaal Vervoersbewijs af te schaffen. Dat schrijft zij op 7 november 2007 aan de Tweede Kamer.

Volgens de planningen van decentrale overheden en hun vervoerders kan de OV-chipkaart voor 1 januari 2009 zelfs landelijk worden ingevoerd. De provincies stellen dat in een groot aantal concessies op deze datum de strippenkaart als Nationaal Vervoersbewijs (NVB) kan worden afgeschaft. Een concessie is een vergunning van een decentrale overheid aan een vervoersbedrijf om het regionaal openbaar vervoer voor een bepaalde periode te mogen uitvoeren. Huizinga is verheugd met deze ambitie van de provincies en wil de decentrale overheden en hun vervoerders maximaal ondersteunen voor de concessiegebieden waar vóór 1 januari 2009 de OV-chipkaart kan worden ingevoerd en het NVB kan worden afgeschaft.

Zij wil echter niet uit het oog verliezen dat invoering van de chipkaart in een aantal concessies per 1 januari 2009 niet haalbaar is. Uit de landelijke evaluatie van de OV-chipkaart blijkt namelijk dat van 16 tot 26 concessies de planning weinig ruimte overlaat voor tegenvallers. Daarom wil de staatssecretaris dat deze decentrale overheden een uitgewerkt stappenplan maken op basis waarvan alsnog kan worden geconcludeerd of deze datum haalbaar is. Als het in deze gebieden niet mogelijk blijkt te zijn de strippenkaart per 1 januari 2009 af te schaffen, dan kan de reiziger hier zowel reizen met de OV-chipkaart als met de strippenkaart. De staatssecretaris heeft eerder al aangegeven dat de snelheid niet ten koste mag gaan van de kwaliteit.

NS heeft op basis van zijn interne evaluatie moeten concluderen dat het niet lukt de OV-chipkaart voor eind 2008 op het hoofdrailnet te introduceren. NS verwacht de OV-chipkaart medio 2009 geïmplementeerd te hebben. Huizinga krijgt nog dit jaar een concreet stappenplan van NS om de planning van medio 2009 te halen.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2007, dat de staatssecretaris ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de gebruikers van de OV-chipkaart nog steeds overwegend positief zijn over de kaart. 78 Procent van de OV-chipkaartreizigers geeft een voldoende, 60 procent zelfs een zeven of hoger.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief (met 8 bijlagen) br.8946 OV-chipkaart. Kamerstuk | 07-11-2007 op de website van VenW (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Huizinga: afschaffen strippenkaart 1 januari 2009 | Infrasite

Huizinga: afschaffen strippenkaart 1 januari 2009

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat houdt vast aan 1 januari 2009 om de strippenkaart als Nationaal Vervoersbewijs af te schaffen. Dat schrijft zij op 7 november 2007 aan de Tweede Kamer.

Volgens de planningen van decentrale overheden en hun vervoerders kan de OV-chipkaart voor 1 januari 2009 zelfs landelijk worden ingevoerd. De provincies stellen dat in een groot aantal concessies op deze datum de strippenkaart als Nationaal Vervoersbewijs (NVB) kan worden afgeschaft. Een concessie is een vergunning van een decentrale overheid aan een vervoersbedrijf om het regionaal openbaar vervoer voor een bepaalde periode te mogen uitvoeren. Huizinga is verheugd met deze ambitie van de provincies en wil de decentrale overheden en hun vervoerders maximaal ondersteunen voor de concessiegebieden waar vóór 1 januari 2009 de OV-chipkaart kan worden ingevoerd en het NVB kan worden afgeschaft.

Zij wil echter niet uit het oog verliezen dat invoering van de chipkaart in een aantal concessies per 1 januari 2009 niet haalbaar is. Uit de landelijke evaluatie van de OV-chipkaart blijkt namelijk dat van 16 tot 26 concessies de planning weinig ruimte overlaat voor tegenvallers. Daarom wil de staatssecretaris dat deze decentrale overheden een uitgewerkt stappenplan maken op basis waarvan alsnog kan worden geconcludeerd of deze datum haalbaar is. Als het in deze gebieden niet mogelijk blijkt te zijn de strippenkaart per 1 januari 2009 af te schaffen, dan kan de reiziger hier zowel reizen met de OV-chipkaart als met de strippenkaart. De staatssecretaris heeft eerder al aangegeven dat de snelheid niet ten koste mag gaan van de kwaliteit.

NS heeft op basis van zijn interne evaluatie moeten concluderen dat het niet lukt de OV-chipkaart voor eind 2008 op het hoofdrailnet te introduceren. NS verwacht de OV-chipkaart medio 2009 geïmplementeerd te hebben. Huizinga krijgt nog dit jaar een concreet stappenplan van NS om de planning van medio 2009 te halen.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2007, dat de staatssecretaris ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de gebruikers van de OV-chipkaart nog steeds overwegend positief zijn over de kaart. 78 Procent van de OV-chipkaartreizigers geeft een voldoende, 60 procent zelfs een zeven of hoger.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief (met 8 bijlagen) br.8946 OV-chipkaart. Kamerstuk | 07-11-2007 op de website van VenW (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat