Kamervragen over station Watergraafsmeer

Den Haag – Op 15 oktober 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de resultaten van het onderzoek naar de effecten van station Watergraafsmeer (Regionet) op de dienstregeling.

Hieronder leest u de volledig brief br.8353 Effecten station Watergraafsmeer op dienstregeling. Kamerstuk | 2007-10-15.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de resultaten toekomen van het onderzoek naar de effecten van station Watergraafsmeer (Regionet) op de dienstregeling. Het onderzoek is u toegezegd in het AO Spoor van 5 juli 2007. Met de toezending van de resultaten beantwoord ik tevens de vraag zoals gesteld door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 5 oktober 2007.

De toezegging betrof het onderzoeken van de effecten van station Watergraafsmeer/sciencepark op de dienstregeling. Het station Watergraafsmeer is een nieuw te openen station langs het traject Amsterdam – Weesp. Het maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen ter verbetering van het stadsgewestelijk (rail)vervoer in de noordvleugel van de randstad genaamd Regionet.

Het traject Amsterdam – Weesp wordt gebruikt door Intercity’s en Sprinters in de richting van Flevoland en het Gooi en verder. De opening van het station Watergraafsmeer heeft de volgende consequenties voor de dienstregeling:

  • De opening van station Watergraafsmeer heeft geen consequenties voor de intercityreizigers;
  • Overeenkomstig de in het kader van regionet gemaakte afspraken wordt station Watergraafsmeer 2x per uur bediend door de Sprinter Almere Oostvaarders – Amsterdam Centraal. De andere Sprinter Amersfoort – Amsterdam Centraal stopt niet op station Watergraafsmeer;
  • De extra stop in de Sprinter Almere Oostvaarders – Amsterdam Centraal betekent een extra rijtijd van 2 minuten;
  • Het aantal reizigers (uitgedrukt in reizen per dag) dat geconfronteerd met een reistijdverlenging van 2 minuten bedraagt gemiddeld 5.000 per dag.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Camiel Eurlings