Janse de Jonge: Verdubbel inversteringen in OV

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant wil dat de rijksuitgaven voor bus, tram en regiotaxi in de komende kabinetsperiode worden verdubbeld van 2,2 miljard euro naar 4,4 miljard per jaar. CDA-gedeputeerde Eric Janse de Jonge zegt dat die extra investering nodig is om steden bereikbaar te houden, de lucht schoner te krijgen en de exploitatie van het openbaar vervoer gezond te maken.

De provincie zelf investeert meer in regionaal maatwerk van het openbaar vervoer, om zo de negatieve effecten van de snel groeiende mobiliteit binnen de perken te houden. Janse de Jonge wil een grotere tariefsdifferentiatie, waardoor bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer op koopavonden en tijdens grote evenementen zeer goedkoop of zelfs gratis wordt. Tegelijkertijd moet autoverkeer binnen stedelijk gebied onaantrekkelijker worden.
“Liever investeren in vrije busbanen, dan nog een parkeergarage in het centrum”, zei Janse de Jonge vandaag (22 juni) op het congres Wind mee voor het OV in Fort Voordorp bij Utrecht. Rijk, gemeenten en provincies hebben samen met een aantal vakorganisaties de toekomst van het openbaar vervoer tegen het licht gehouden.

Door de invoering van de chipkaart in het openbaar vervoer kunnen dagelijkse woon-werkverkeerstromen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Met de chipkaart, die vervoersbewegingen anoniem registreert, krijgen gemeenten en provincies een instrument in handen om de prijzen voor het openbaar vervoer te variëren en het reizigersgedrag regionaal fijnmazig te beïnvloeden.

Janse de Jonge: “Denk aan grote steden, waar parkeren duur is en openbaar vervoer goedkoop. Daar is het openbaar vervoer doorgaans ook een succes.” De gedeputeerde wil dat succes uitbreiden naar de regio en in het bijzonder naar Brabant, dat vooral in de grote vijf steden in toenemende mate kampt met dichtslibbende wegen. “Daarom moeten we doorpakken met het uitbreiden van snelle railverbindingen in en tussen stedelijke gebieden. Daar heeft het openbaar vervoer echt groeikansen en dient het sociale en economische doelen. Daar concentreert zich het woon-werkverkeer op grotere afstanden. De lucht is in deze gebieden toe aan een schoonmaakbeurt. Er is voldoende vraag voor een gezonde exploitatie.”

Daarnaast is volgens Janse de Jonge ook in Noord-Brabant duidelijk dat het openbaar vervoer in het buitengebied een ander karakter heeft. “Het openbaar vervoer kan daar bij lange na niet de norm van anderhalf keer de reistijd per auto halen.” De gedeputeerde ontkent niet dat de openbaar vervoer-keten efficiënter kan worden georganiseerd. “Maar ik ben van mening dat die rek er nu wel uit is. Met de besparingen houd ik de kwaliteit op het niveau zoals die nu is, maar die is te laag om groei te realiseren. Ook ik heb, net als veel van mijn collega’s, volledige lijnen moeten opheffen. Door dit soort besluiten jaag je reizigers de auto in en de ervaring leert: die krijg je niet meer terug, tenzij je bereid bent een koerswijziging te maken.” Om ook een gezonde exploitatiebalans te krijgen tussen verschillende regio’s is volgens Janse de Jonge een verdubbeling van de uitgaven voor het stelsel van bus, tram en regiotaxi noodzakelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant