BBA krijgt Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de uitvoering van de hogesnelheidsveerdienst op het Noordzeekanaal tussen Velsen en Amsterdam te gunnen aan BBA Personenvervoer NV. Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2008 en geldt voor een periode van tenminste zes jaar.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het vervoer te water op het Noordzeekanaal. Omdat het huidige contract op 31 december 2007 afloopt heeft de provincie een aanbestedingsprocedure gestart voor het nieuwe contract.
De uitkomsten van de aanbesteding zijn zeer positief. De provincie had een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 1.127.400 beschikbaar gesteld.
BBA Personenvervoer NV biedt de provincie op dit bedrag een jaarlijkse korting van 250.000 euro. Tegelijk heeft BBA aanzienlijk meer vervoer aangeboden: ten opzichte van 2006 een stijging van het aantal afvaarten tussen Velsen en Amsterdam van 50%.

De bestaande halfuurdienst in de spitsuren blijft gehandhaafd. Daarnaast wordt in de daluren, op zaterdagen en op zondagen de bestaande uurdienst uitgebreid tot een halfuurdienst. Op werkdagen en op zaterdagen wordt ’s-avonds langer doorgevaren.
BBA schaft drie nieuwe schepen aan. Deze vaartuigen zijn rolstoeltoegankelijk. Fietsen worden gratis vervoerd. Daarnaast introduceert BBA speciale actiekaartjes en andere promotieactiviteiten.
De provincie verwacht door de aangeboden verbeteringen een aanzienlijke stijging van het gebruik van de hogesnelheidsveerdienst. Ook verwacht de provincie dat de tevredenheid van de reizigers zal stijgen.

Naast het basispakket biedt BBA aan om een aantal nieuwe verbindingen te realiseren. Het betreft een dagelijkse rechtstreekse verbinding van Amsterdam naar de ferry naar Newcastle (die uit IJmuiden vertrekt), in de zomermaanden rechtstreekse vaarten van Amsterdam naar het IJmuiderstrand en in het weekend rechtstreekse vaarten van Amsterdam naar de Beverwijkse Bazaar. In de komende maanden zal in samenwerking met de vervoerder en de betrokken gemeenten worden onderzocht welke voorzieningen moeten worden getroffen om deze verbindingen aan te bieden (bijvoorbeeld extra steigers). Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal de provincie een besluit nemen over het al dan niet laten uitvoeren van de aangeboden nieuwe verbindingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland