Reactie ROVER op Nota Mobiliteit

Amersfoort – De Mobiliteitsnota die het kabinet op 8 september 2005 aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd is voor wat betreft de OV-paragraaf teleurstellend. Het stuk mist de ambitie om de rol van het Openbaar vervoer werkelijk te vergroten. Het OV is een goed middel bij de bestrijding van files, en kan bovendien leiden tot een schoner milieu. Reizigersvereniging ROVER ziet in de nota wel mogelijkheden om de gewenste Nederlandse Vervoer Arbiter nader gestalte te geven.

Verder merkt ROVER over de nota het volgende op:

Het maken van OV-plannen, al dan niet met enige ambitie, wordt in de nota geheel op het bordje van de regionale en lokale overheden gelegd. ROVER maakt zich zorgen over de duidelijke afwezigheid van financieel commitment van Rijkszijde met betrekking tot ambitieuze plannen van regionale overheden.

De daling in het OV-gebruik wordt voorgesteld als een autonome maatschappelijke ontwikkeling, terwijl de daling van de rijksbijdragen ter zake ongetwijfeld tot de hoofdredenen behoort.

Hier en daar staat een enkel zinnetje over flankerend beleid, maar aan de lessen van bijvoorbeeld Amsterdam (stringent parkeerbeleid) en Londen (geografische beprijzing autogebruik) wordt geen aandacht besteed.

Met het belang van ketenvervoer en overstapcomfort wordt beleidsmatig niks gedaan. Het kabinet vertrouwt ten onrechte op afspraken tussen vervoerders onderling en met beheerders van knooppunten.

Zeer verontrustend in de huidige discussie over de ‘dienstregeling 2007’ is dat alle rek die HSL, Betuwelijn en andere investeringen voor een nieuwe dienstregeling bieden worden opgesoupeerd door risicomijding (mbt punctualiteit) en rendementswensen (2% meer) van NS. Over de ooit beloofde ‘grote sprong voorwaarts’ hoor je niets meer. Middels dit stuk gaat het kabinet akkoord met het gebrek aan ambitie dat NS laat zien ten aanzien van reizigersgroei.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER