GVB blijft rijden in regio Amsterdam

Amsterdam – Op 7 juli hebben het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en het GVB een contract gesloten voor de (ongedeelde) concessie Amsterdam voor 2006 tot 2009, met de mogelijkheid voor verlenging tot en met 2011.

De Deal
In 2001 hebben het college van B&W, de GVB-directie en de ondernemingsraad van het GVB afgesproken dat het GVB in de periode van 2002 tot en met 2005 effici�nter zouden gaan werken. Het einddoel was een besparing van bijna 32 miljoen euro, zonder dat het prestatieniveau zou dalen. De samenwerking tussen de directie en de ondernemingsraad is cruciaal geweest om de Deal te behalen.
Tegenover deze bezuinigingsvoorstellen heeft de gemeente de inspanningsverplichting gezet om de werkpakketten voor exploitatie (bus-, tram- en metrovervoer), sociale veiligheid en beheer & onderhoud railinfrastructuur weer voor zes jaar aan het GVB te gunnen.

Wet Personenvervoer 2000 en NV-vorming
De Wet Personenvervoer verplicht aanbesteding voor bus in 2009 en voor rail in 2017. Voor Amsterdam wordt echter een alternatief geboden waardoor Amsterdam de mogelijkheid krijgt per januari 2012 bus, tram en metro in ��n keer aan te besteden. Het voorstel voor maatwerk in Amsterdam is op 1 juli door de Tweede Kamer geaccepteerd onder een aantal voorwaarden. De belangrijkste daarvan is dat het GVB per januari 2007 extern is verzelfstandigd als NV of BV. De komende maanden zal duidelijk worden of de gemeenteraad besluit tot NV-vorming en daardoor de ongedeelde concessie in 2012 mogelijk maakt, of dat besloten wordt de uitslag van het referendum te respecteren en geen gebruik te maken van het alternatief voor Amsterdam. Dit laatste zou betekenen dat bus al in 2009 wordt aanbesteed en tram en metro in 2017 volgen. In het laatste geval zou de vandaag overeengekomen concessie tot 2009 lopen.

Toekomst
De openbaar vervoermarkt is in beweging. Onze concurrenten zitten niet stil, dus ook wij zullen in beweging blijven. De regio Amsterdam is een groeiregio en blijft ook voor andere vervoerders interessant. Ook de komende jaren zullen we hard blijven werken om voor Amsterdam het beste vervoerbedrijf te blijven. Het GVB wil ook in de toekomst Amsterdam mobiel houden met als sleutelbegrippen: veilig, op tijd, schoon en klantvriendelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: (GVB) Gemeentelijk VervoersBedrijf Amsterdam