Onderzoek naar kwaliteit OV in Brabant

‘s-Hertogenbosch – Op maandag 31 januari 2005 start het Reizigersoverleg Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een wervingsactie om kwaliteitsverkenners in het openbaar vervoer te vinden. Kwaliteitsverkenners zijn reizigers die normaal ook met de bus onderweg zijn en die vrijwillig en regelmatig (ten minste 5 maal per maand) de kwaliteit van het openbare busvervoer gaan onderzoeken. Het kwaliteitsonderzoek gaat 1 april 2005 van start op streeklijnen in de regio Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Voor die datum zijn per gebied/buslijn een aantal vrijwilligers nodig. Als tegenprestatie voor de vrijwillige inzet ontvangen de kwaliteitsverkenners een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor hun eigen internetabonnement. De kwaliteitsverkenners die nog geen toegang tot internet hebben of nog via een telefoon inbellen, krijgen gratis een ADSL abonnement.

Vanaf 1 april 2005 wordt begonnen met een proef op de streeklijnen 10, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127 en de interliner 400 en 401 (interliners van Breda en Oosterhout naar Utrecht). Op gezette tijden zal een kwaliteitsverkenner de bus controleren op verschillende aspecten. Concreet gaat het erom of bussen als schoon worden ervaren, of er voldoende (zit) plaatsen zijn, of de bus niet te laat of te vroeg is en meer van die vragen. Om dit werk goed te kunnen doen krijgen alle kwaliteitsverkenners vooraf een training, waarin zij leren hoe ze de criteria goed kunnen beoordelen. Per lijn worden 25 waarnemingen per maand uitgevoerd door verschillende personen. De databank die met deze gegevens wordt gevuld, levert een ontwikkeling van de kwaliteit gezien in de tijd. Op deze wijze wordt een continue inzicht verkregen in de kwaliteit van het openbaar busvervoer en hoe deze is te verbeteren. Maandelijks zal hierover door het ROB verslag worden gedaan.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via een speciale website: www.kwaliteitsverkenner.nl of het telefoonnummer: 076-5136637. Kwaliteitsverkenners maken per reis een kort verslag. Het is de bedoeling dat de kwaliteitsverkenners een jaar actief blijven, goed kunnen omgaan met internet en PC en regelmatig gebruik maken van de bus op de eerder genoemde lijnen.

Wanneer deze proef slaagt willen de Provincie Noord-Brabant en het Reizigersoverleg dit kwaliteitsonderzoek een structureel karakter geven en ook gaan toepassen in de rest van Noord-Brabant waar de provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer. Ook de BBA is enthousiast over de proef en wil met de uitkomsten van de metingen aan de slag gaan om waar nodig het vervoer te verbeteren.

Het Reizigersoverleg Brabant
Het Reizigersoverleg Brabant (ROB) behartigt de belangen van de openbaar vervoerreizigers in de provincie Noord-Brabant. Goed en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer is één van de zaken die het ROB hoog in haar vaandel heeft staan. In het Reizigersoverleg Brabant participeren de volgende organisaties: ANWB, Brabantse Milieufederatie, Brabants Centrum voor Gehandicaptenbeleid (POG), Fietsersbond Brabant, FNV-Regiowerk, Gebruikersraad Oss, Katholieke Vrouwenorganisatie, ROVER, Stichting Ons Middelbaar Onderwijs, Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (Ouderenbonden), Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Daarnaast

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant