ROA onderzoekt verlenging Zuidtangent naar Zuid/WTC

Amsterdam – Het openbaar vervoer kan een goede bijdrage leveren aan de oplossing van de verkeers- en vervoerproblematiek tussen Schiphol en Amsterdam. Om die reden pleitten de regionale overheden al voor verlenging van de NoordZuidlijn naar Schiphol. Nu daar op korte termijn geen zicht op is, is gezocht naar alternatieven. Een interessante mogelijkheid bleek om de Zuidtangent een extra eindpunt te geven bij station Zuid/WTC naast het nu al bestaande eindpunt bij station Amsterdam-Bijlmer en Haarlem NS.

Snel en tegen geringe kosten
Een eerdere verkenning wees uit dat met name op het traject van Schiphol naar Zuid/WTC de infrastructurele aanpassingen voor een hoogwaardige busverbinding op een gedeeltelijk vrije baan snel en tegen relatief geringe kosten zijn te realiseren. Het traject de andere kant op is qua reistijd en investeringen een minder interessante optie. Daar zal via bestaande infrastructuur met het overige verkeer meegereden moeten worden.
Het is de bedoeling nu een uitwerking te maken van het tracé vanaf Schiphol richting Zuid/WTC, inclusief een voorlopig ontwerp, het opstellen van een exploitatie-onderzoek en het zeker stellen van de financiering voor het project. Een eerste indicatie leert dat met het project tussen de € 5 en de 10 miljoen is gemoeid. Het streven is na de zomer van 2005 definitieve besluiten te nemen over de tijdelijke verlenging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)

ROA onderzoekt verlenging Zuidtangent naar Zuid/WTC | Infrasite

ROA onderzoekt verlenging Zuidtangent naar Zuid/WTC

Amsterdam – Het openbaar vervoer kan een goede bijdrage leveren aan de oplossing van de verkeers- en vervoerproblematiek tussen Schiphol en Amsterdam. Om die reden pleitten de regionale overheden al voor verlenging van de NoordZuidlijn naar Schiphol. Nu daar op korte termijn geen zicht op is, is gezocht naar alternatieven. Een interessante mogelijkheid bleek om de Zuidtangent een extra eindpunt te geven bij station Zuid/WTC naast het nu al bestaande eindpunt bij station Amsterdam-Bijlmer en Haarlem NS.

Snel en tegen geringe kosten
Een eerdere verkenning wees uit dat met name op het traject van Schiphol naar Zuid/WTC de infrastructurele aanpassingen voor een hoogwaardige busverbinding op een gedeeltelijk vrije baan snel en tegen relatief geringe kosten zijn te realiseren. Het traject de andere kant op is qua reistijd en investeringen een minder interessante optie. Daar zal via bestaande infrastructuur met het overige verkeer meegereden moeten worden.
Het is de bedoeling nu een uitwerking te maken van het tracé vanaf Schiphol richting Zuid/WTC, inclusief een voorlopig ontwerp, het opstellen van een exploitatie-onderzoek en het zeker stellen van de financiering voor het project. Een eerste indicatie leert dat met het project tussen de € 5 en de 10 miljoen is gemoeid. Het streven is na de zomer van 2005 definitieve besluiten te nemen over de tijdelijke verlenging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)