Luchthavenweg half jaar op de schop voor Phileas

Eindhoven – De Luchthavenweg, toegangsweg naar Eindhoven Airport en centraal gelegen in het bedrijventerrein bij de luchthaven, is vanaf maandag 14 april 2003 na de ochtendspits afgesloten voor doorgaand verkeer. Op deze verbindingsas komt ook het laatste deel van de HOV-lijn tussen het centrum van Eindhoven en de luchthaven te liggen.

Om de bereikbaarheid van de luchthaven en de bedrijven te garanderen wordt het project in twee fasen uitgevoerd. Verder is veel aandacht en geld besteed aan de omleidingsroutes en de omgeleide route van de bus. De werkzaamheden zullen in totaal tot medio oktober duren.

De Luchthavenweg is de laatste schakel in de route van de HOV-lijn tussen het NS-station in Eindhoven en luchthaven Eindhoven Airport. Deze lijn voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) biedt voor het grootste deel vrijliggende busbanen met een geleidingssysteem voor de Phileas, een busvoertuig dat voorzien is van de laatste technische snufjes op het gebied van openbaar vervoer. Verder wordt de HOV-lijn onder meer voorzien van speciale haltes met een geavanceerd reizigersinformatiesysteem dat de passagier real-time informeert over de te verwachten aanrijtijd van de Phileas.

De aanleg van de HOV-lijn is ver gevorderd. Zo is de vrijliggende baan op de Mathildelaan al geruime tijd klaar. Spectaculair is de aanleg van de ongelijkvloerse kruising over de Beukenlaan op de hoogte van de Cederlaan-Noord Brabantlaan. De bouw ligt op schema; binnenkort kan met de afbouw worden begonnen.
De verbinding tussen Mathildelaan en NS-station wordt na de bouwvakvakantie gerealiseerd. Ook in Grasrijk, onderdeel van de wijk Meerhoven, wordt nog aan de verbinding gewerkt. De aansluiting tussen Heerbaan en Grasrijk wordt voor het begin van de bouwvakvakantie aangepakt.

Beperkte ruimte
In verband met de beperkte ruimte op de Luchthavenweg wordt de HOV-lijn hier niet geheel vrijliggend aangelegd. De duidelijk herkenbare eigen baan van de Phileas is hier over te steken door ander verkeer. Naast de baan worden twee nieuwe parallelwegen aangelegd.
Dat een en ander meer tijd in beslag neemt, komt door een grootschalige vervanging van het riool van de Luchthavenweg en een bommenonderzoek. Volgens planning was de rioolvervanging nog niet aan de orde ( de capaciteit van het gescheiden stelsel voor vuil- en regenwater wordt vergroot in verband met de huidige milieueisen), maar door combinatie van de twee werkzaamheden hoeft de weg over twee jaar niet opnieuw te worden opgebroken. Het bommenonderzoek dient te worden herhaald nu het tracé van het riool breder is en dieper ligt.

Vijftigduizend euro voor omleidingen
Aan het garanderen van de bereikbaarheid van de luchthaven en het bedrijventerrein is bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Luchthavenweg veel aandacht en geld besteed. De omleidingsroute naar de luchthaven begint op de Anthony Fokkerweg waar men direct na het oversteken van het Beatrixkanaal rechtsaf de Jan Olieslagersweg wordt opgeleid. Dit is weer mogelijk dankzij een speciaal aangelegde doorsteek die een oude verbinding tijdelijk herstelt. Op de Jan Olieslagersweg geldt eenrichtingsverkeer naar de luchthaven toe in verband met het smalle wegprofiel en de bomen aan weerszijden.
Van de luchthaven kan men via omleidingen over Marinus van Meelweg of de Jan Hilgersweg en de Adriaan Mulderweg Flight Forum en Anthony Fokkerweg bereiken.
Op de kruising van de Adriaan Mulderweg en Flight Forum maakt het verkeer gebruik van een speciaal aangelegde doorsteek over het tijdelijke parkeerterrein. Aan de verschillende verkeersmaatregelen werd ongeveer vijftigduizend euro uitgegeven.
De –gewone- bus naar Eindhoven Airport krijgt vanwege de afsluiting van de Luchthavenweg ook een eigen route met twee tijdelijke haltes op de Freddy van Riemsdijkweg/ hoek Beatrix de Rijksweg en de Adriaan Mulderweg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Eindhoven