Grondverzet bulldozer - Ivo Ketelaar Fotografie

Europees verbod op PFAS stap dichterbij

Grondverzet bulldozer – Ivo Ketelaar Fotografie

Nederland heeft samen met vier andere Europese landen het Europese verbod op PFAS aangemeld bij chemicaliën-agentschap ECHA. Dit verbod moet het gebruik van de circa 6.000 schadelijke PFAS-stoffen aan banden leggen. Door eerdere aanscherpingen van de PFAS-regels liepen veel infrastructuur- en baggerwerken vertraging op.

Dat had te maken met een tijdelijk handelingskader voor de maximale hoeveelheid PFAS in grond. Omdat hierbij veel onderzoek kwam kijken, raakten veel projecten in infrastructuur, baggeren en bouw vertraagd. Sindsdien is er wel meer ruimte ontstaan in de normen voor PFAS in grond. Maar het neemt niet weg dat Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen werkt aan een verbod op de circa 6.000 schadelijke stoffen die in tal van producten zitten en bij gebruik en via afvalstromen volop in het milieu belanden, met schade voor dat milieu als gevolg.

Onmisbaar en essentieel

Het aanmelden van het verbod bij het agentschap ECHA is een belangrijke stap, maar daarmee staat nog niet vast hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Het verbod zal zich richten op alle toepassingen van PFAS, met uitzondering van enkele die als essentieel en onmisbaar worden gezien. Maar er gaat nog flink wat water door de zee voor het zo ver is, blijkt uit de toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerst wordt de informatie over het gebruik van PFAS nader geanalyseerd en wordt het restrictievoorstel onderbouwd. Tot het verbod er is, moeten andere maatregelen de uitstoot beperken.

“Ook wordt gekeken voor welke toepassingen eventueel een uitzondering op het verbod nodig is, waarna het restrictievoorstel in juli 2022 kan worden ingediend. Vervolgens kijken de wetenschappelijke comités van Europa (RAC en SEAC) naar het voorstel. Zij bepalen onder andere of bij de voorgestelde restrictie de maatschappelijke kosten opwegen tegen de baten en beoordelen de geschiktheid van alternatieven. Ook vindt een consultatieronde plaats. Daarna is de Europese Commissie aan zet. Die stelt op basis van alle bevindingen een wijziging voor in de lijst van restricties onder de REACH-verordening. De Raad en het Europese Parlement hebben drie maanden om hierop te reageren. Tenslotte treedt de restrictie na een overgangsperiode in werking, het streven is nog vóór 2025.”

Milieu en gezondheid beschermen

Demissionair en scheidend staatssecretaris Stientje van Veldhoven legt uit waarom het verbod er wat Nederland en de andere vier landen betreft moet komen. “Ik vind het belangrijk dat we ons milieu en onze gezondheid beschermen tegen PFAS. De beste en meest effectieve manier daarvoor is het probleem aan de voorkant aanpakken door gebruik en uitstoot van PFAS aan banden te leggen. Dat kan alleen met een Europees verbod. Een compliment aan het RIVM en alle andere betrokkenen die hier hard aan werken.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Europees verbod op PFAS stap dichterbij | Infrasite
Grondverzet bulldozer - Ivo Ketelaar Fotografie

Europees verbod op PFAS stap dichterbij

Grondverzet bulldozer – Ivo Ketelaar Fotografie

Nederland heeft samen met vier andere Europese landen het Europese verbod op PFAS aangemeld bij chemicaliën-agentschap ECHA. Dit verbod moet het gebruik van de circa 6.000 schadelijke PFAS-stoffen aan banden leggen. Door eerdere aanscherpingen van de PFAS-regels liepen veel infrastructuur- en baggerwerken vertraging op.

Dat had te maken met een tijdelijk handelingskader voor de maximale hoeveelheid PFAS in grond. Omdat hierbij veel onderzoek kwam kijken, raakten veel projecten in infrastructuur, baggeren en bouw vertraagd. Sindsdien is er wel meer ruimte ontstaan in de normen voor PFAS in grond. Maar het neemt niet weg dat Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen werkt aan een verbod op de circa 6.000 schadelijke stoffen die in tal van producten zitten en bij gebruik en via afvalstromen volop in het milieu belanden, met schade voor dat milieu als gevolg.

Onmisbaar en essentieel

Het aanmelden van het verbod bij het agentschap ECHA is een belangrijke stap, maar daarmee staat nog niet vast hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Het verbod zal zich richten op alle toepassingen van PFAS, met uitzondering van enkele die als essentieel en onmisbaar worden gezien. Maar er gaat nog flink wat water door de zee voor het zo ver is, blijkt uit de toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerst wordt de informatie over het gebruik van PFAS nader geanalyseerd en wordt het restrictievoorstel onderbouwd. Tot het verbod er is, moeten andere maatregelen de uitstoot beperken.

“Ook wordt gekeken voor welke toepassingen eventueel een uitzondering op het verbod nodig is, waarna het restrictievoorstel in juli 2022 kan worden ingediend. Vervolgens kijken de wetenschappelijke comités van Europa (RAC en SEAC) naar het voorstel. Zij bepalen onder andere of bij de voorgestelde restrictie de maatschappelijke kosten opwegen tegen de baten en beoordelen de geschiktheid van alternatieven. Ook vindt een consultatieronde plaats. Daarna is de Europese Commissie aan zet. Die stelt op basis van alle bevindingen een wijziging voor in de lijst van restricties onder de REACH-verordening. De Raad en het Europese Parlement hebben drie maanden om hierop te reageren. Tenslotte treedt de restrictie na een overgangsperiode in werking, het streven is nog vóór 2025.”

Milieu en gezondheid beschermen

Demissionair en scheidend staatssecretaris Stientje van Veldhoven legt uit waarom het verbod er wat Nederland en de andere vier landen betreft moet komen. “Ik vind het belangrijk dat we ons milieu en onze gezondheid beschermen tegen PFAS. De beste en meest effectieve manier daarvoor is het probleem aan de voorkant aanpakken door gebruik en uitstoot van PFAS aan banden te leggen. Dat kan alleen met een Europees verbod. Een compliment aan het RIVM en alle andere betrokkenen die hier hard aan werken.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam