GRONINGEN

Onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

Zonnepark foto Wikimedia Commons

De provincie Groningen laat een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek moet inzicht geven in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden voor de versterking van het leefgebied van akkervogels of vormen ze een bedreiging?

Het onderzoek wordt gedaan door biologe Sylvia de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen en gaat vijf jaar duren. De Vries brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. Medeopdrachtgever is zonnestroomexploitant Solarfields. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

Nulmeting

Zonnepark Roodehaan van Solarfields en de gemeente Groningen, momenteel in aanbouw, is een van de zonneparken in het onderzoek. Bij de bouw worden verschillende maatregelen genomen om positieve ecologische effecten te stimuleren. Zo worden de zonnepanelen onder andere in een meer standaardopstelling gebouwd. Maar ook met extra ruimte tussen de panelenrijen. Het doel hiervan is om te kijken of een bepaalde inrichting effect heeft op de biodiversiteit. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, is er bij Roodehaan een nulmeting gedaan.

Onderzoekster Sylvia de Vries: ‘De aanleg van zonneparken gebeurt meestal in intensief gebruikt agrarisch landschap. Hiermee verdwijnt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat kan een positief resultaat op de bodem hebben. Maar er verdwijnt ook oppervlakte aan leefgebied voor akkervogels. Wat heeft dat voor effect? Hoe zorg je dat er naast zonneparken ook ruimte is voor natuur? Wat is beter voor de biodiversiteit, wel of geen begrazing? In hoeverre gebruiken akkervogels zonneparken als broedhabitat of foerageergebied? Wat is de meerwaarde voor de biodiversiteit van een ruimere opstelling van de panelen?’

Aankleding

Het onderzoek heeft betrekking op vijftien zonneparken van verschillende eigenaren in de provincie Groningen. De onderzoekers brengen voor alle parken de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in kaart. Daarnaast monitoren zij bij vijf zonneparken de ecologische waarden voor, tijdens en na de bouw. Ook vinden bij deze parken diverse experimenten plaats met inrichting en beheer. Denk hierbij aan de afstand tussen panelen, het beheer van de vegetatie tussen de panelen en de aankleding van de rand van het park.

De provincie Groningen, Solarfields en Agricola School for Sustainable Development i.o. van de Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk dit vijfjarige onderzoek naar de effecten van de aanleg van zonneparken mogelijk. De aangesloten zonnepark eigenaren zijn: Hanergy, Eneco, Sunvest, Energiestreek, Vattenfall, Powerfield, Ecorus, GroenLeven, LC Energy, TPSolar, Solar Proactive.

Lees ook:

Bouw grootste Nederlandse zonnewarmtepark van start

Hoogspanningsmast

Krijgt stroom uit wind en zon voorrang op het drukke net?

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken | Infrasite
GRONINGEN

Onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

Zonnepark foto Wikimedia Commons

De provincie Groningen laat een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek moet inzicht geven in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden voor de versterking van het leefgebied van akkervogels of vormen ze een bedreiging?

Het onderzoek wordt gedaan door biologe Sylvia de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen en gaat vijf jaar duren. De Vries brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. Medeopdrachtgever is zonnestroomexploitant Solarfields. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

Nulmeting

Zonnepark Roodehaan van Solarfields en de gemeente Groningen, momenteel in aanbouw, is een van de zonneparken in het onderzoek. Bij de bouw worden verschillende maatregelen genomen om positieve ecologische effecten te stimuleren. Zo worden de zonnepanelen onder andere in een meer standaardopstelling gebouwd. Maar ook met extra ruimte tussen de panelenrijen. Het doel hiervan is om te kijken of een bepaalde inrichting effect heeft op de biodiversiteit. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, is er bij Roodehaan een nulmeting gedaan.

Onderzoekster Sylvia de Vries: ‘De aanleg van zonneparken gebeurt meestal in intensief gebruikt agrarisch landschap. Hiermee verdwijnt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat kan een positief resultaat op de bodem hebben. Maar er verdwijnt ook oppervlakte aan leefgebied voor akkervogels. Wat heeft dat voor effect? Hoe zorg je dat er naast zonneparken ook ruimte is voor natuur? Wat is beter voor de biodiversiteit, wel of geen begrazing? In hoeverre gebruiken akkervogels zonneparken als broedhabitat of foerageergebied? Wat is de meerwaarde voor de biodiversiteit van een ruimere opstelling van de panelen?’

Aankleding

Het onderzoek heeft betrekking op vijftien zonneparken van verschillende eigenaren in de provincie Groningen. De onderzoekers brengen voor alle parken de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in kaart. Daarnaast monitoren zij bij vijf zonneparken de ecologische waarden voor, tijdens en na de bouw. Ook vinden bij deze parken diverse experimenten plaats met inrichting en beheer. Denk hierbij aan de afstand tussen panelen, het beheer van de vegetatie tussen de panelen en de aankleding van de rand van het park.

De provincie Groningen, Solarfields en Agricola School for Sustainable Development i.o. van de Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk dit vijfjarige onderzoek naar de effecten van de aanleg van zonneparken mogelijk. De aangesloten zonnepark eigenaren zijn: Hanergy, Eneco, Sunvest, Energiestreek, Vattenfall, Powerfield, Ecorus, GroenLeven, LC Energy, TPSolar, Solar Proactive.

Lees ook:

Bouw grootste Nederlandse zonnewarmtepark van start

Hoogspanningsmast

Krijgt stroom uit wind en zon voorrang op het drukke net?

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie