Krijgt stroom uit wind en zon voorrang op het drukke net?

Hoogspanningsmast
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Netbeheerders kunnen bij aansluitingen op en de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet mogelijk voorrang geven aan projecten die positief bijdragen aan de energietransitie. Dan kan het aan de invoerkant om zonne- en windparken gaan, en aan de afnamezijde om bijvoorbeeld laadpalen. De Autoriteit Consument & Markt gaat onderzoeken welke mogelijkheden de netbeheerders op dit gebied hebben.

De ACM werkt momenteel aan een ontwerpbesluit om de maximumtermijn voor nieuwe aansluitingen op het regionale elektriciteitsnet vast te stellen. Dat besluit wordt naar verwachting in juli van dit jaar gepubliceerd. “In de voorbereiding van het ontwerpbesluit onderzoekt de ACM nadrukkelijk de mogelijkheden voor netbeheerders om voorrang te geven aan aansluitingen die een bijdrage leveren aan de energietransitie.”

Mogelijkheden zijn beperkt

Punt van aandacht is daarbij dat de netbeheerders bij deze prioritering niet zomaar onderscheid mogen maken tussen verschillende soorten gebruikers van het stroomnet. Tegelijk zijn de mogelijkheden om nieuwe aansluitingen op het net te realiseren beperkt. En voor de transportcapaciteit van dat net geldt hetzelfde. De ACM wil op dat snijvlak onderzoeken of en hoe het mogelijk is om projecten voorrang te geven die met een duurzame invoer of uitvoer positief bijdragen aan de energietransitie. Want ook in dat grote thema wordt veel van het elektriciteitsnet verwacht.

Lees ook: ‘E-boiler kan balans om stroomnet helpen verbeteren’

“Als netbeheerders mogen prioriteren, zouden zij voorrang kunnen geven aan duurzame invoeding en duurzame afname van het net”, legt de ACM uit. “Bij invoeding kan het gaan om het met voorrang aansluiten van wind- of zonneparken. Bij duurzame afname kan het bijvoorbeeld gaan om laadpalen voor elektrische auto’s. Netbeheerders zouden ook voorrang kunnen geven aan batterijopslag waarmee lokaal opgewekte duurzame energie opgeslagen kan worden. Daarmee kan ook het probleem van transportschaarste (congestie) worden verkleind.”

Transport van elektriciteit weigeren

De ACM denkt verder dat netbeheerders in de strijd tegen die congestie vaker het instrument van congestiemanagement kunnen inzetten. Dit jaar zal er een nieuwe netcode verschijnen waarin staat hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen. “Als het tekort aan transportcapaciteit niet (tijdelijk) opgelost kan worden met congestiemanagement mogen netbeheerders het transport van elektriciteit weigeren. De ACM gaat als vervolg op de nieuwe netcode ook onderzoeken in hoeverre netbeheerders bij het weigeren en toekennen van transportcapaciteit voorrang kunnen geven op basis van duurzaamheidscriteria.”

Lees ook: Netbeheerders willen hulp van politiek voor sterk stroomnet

Auteur: Vincent Krabbendam

Krijgt stroom uit wind en zon voorrang op het drukke net? | Infrasite

Krijgt stroom uit wind en zon voorrang op het drukke net?

Hoogspanningsmast
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Netbeheerders kunnen bij aansluitingen op en de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet mogelijk voorrang geven aan projecten die positief bijdragen aan de energietransitie. Dan kan het aan de invoerkant om zonne- en windparken gaan, en aan de afnamezijde om bijvoorbeeld laadpalen. De Autoriteit Consument & Markt gaat onderzoeken welke mogelijkheden de netbeheerders op dit gebied hebben.

De ACM werkt momenteel aan een ontwerpbesluit om de maximumtermijn voor nieuwe aansluitingen op het regionale elektriciteitsnet vast te stellen. Dat besluit wordt naar verwachting in juli van dit jaar gepubliceerd. “In de voorbereiding van het ontwerpbesluit onderzoekt de ACM nadrukkelijk de mogelijkheden voor netbeheerders om voorrang te geven aan aansluitingen die een bijdrage leveren aan de energietransitie.”

Mogelijkheden zijn beperkt

Punt van aandacht is daarbij dat de netbeheerders bij deze prioritering niet zomaar onderscheid mogen maken tussen verschillende soorten gebruikers van het stroomnet. Tegelijk zijn de mogelijkheden om nieuwe aansluitingen op het net te realiseren beperkt. En voor de transportcapaciteit van dat net geldt hetzelfde. De ACM wil op dat snijvlak onderzoeken of en hoe het mogelijk is om projecten voorrang te geven die met een duurzame invoer of uitvoer positief bijdragen aan de energietransitie. Want ook in dat grote thema wordt veel van het elektriciteitsnet verwacht.

Lees ook: ‘E-boiler kan balans om stroomnet helpen verbeteren’

“Als netbeheerders mogen prioriteren, zouden zij voorrang kunnen geven aan duurzame invoeding en duurzame afname van het net”, legt de ACM uit. “Bij invoeding kan het gaan om het met voorrang aansluiten van wind- of zonneparken. Bij duurzame afname kan het bijvoorbeeld gaan om laadpalen voor elektrische auto’s. Netbeheerders zouden ook voorrang kunnen geven aan batterijopslag waarmee lokaal opgewekte duurzame energie opgeslagen kan worden. Daarmee kan ook het probleem van transportschaarste (congestie) worden verkleind.”

Transport van elektriciteit weigeren

De ACM denkt verder dat netbeheerders in de strijd tegen die congestie vaker het instrument van congestiemanagement kunnen inzetten. Dit jaar zal er een nieuwe netcode verschijnen waarin staat hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen. “Als het tekort aan transportcapaciteit niet (tijdelijk) opgelost kan worden met congestiemanagement mogen netbeheerders het transport van elektriciteit weigeren. De ACM gaat als vervolg op de nieuwe netcode ook onderzoeken in hoeverre netbeheerders bij het weigeren en toekennen van transportcapaciteit voorrang kunnen geven op basis van duurzaamheidscriteria.”

Lees ook: Netbeheerders willen hulp van politiek voor sterk stroomnet

Auteur: Vincent Krabbendam