Voorgestelde wijziging RvC Draka

Amsterdam – De Raad van Commissarissen van Draka Holding N.V. deelt mede dat aan aandeelhouders in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’) van 8 mei 2006 zal worden voorgesteld om de heer
Drs. F.H. Fentener van Vlissingen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Draka
Holding N.V. ter vervulling van de vacature die is ontstaan door het plotselinge overlijden op 25 maart
2006 van de heer Ir. F.H. Fentener van Vlissingen.

De heer Fentener van Vlissingen (37 jaar) is Chief
Representative Officer van Uniform Shanghai Representative Office, te China en heeft in het verleden
diverse functies bekleed bij KLM en Philips. Momenteel maakt de heer Fentener Vlissingen deel uit van
de Raden van Commissarissen van Diamond Tools Group B.V. en Flint Holding N.V. In deze laatste
hoedanigheid is de heer Fentener van Vlissingen al vele jaren nauw betrokken bij Draka Holding N.V. en
is zodoende goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de groep. De gegevens met betrekking tot de
heer Fentener van Vlissingen zullen worden opgenomen in de toelichting van de agenda voor de AVA.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.