EIB: bouwproductie groeit sterk

Amsterdam – De bouw maakt op dit moment een sterke groei door. Het totale bouwvolume groeide in 2006 met 5 procent. Alle signalen wijzen erop dat de stijging van de bouwproductie in 2007 en 2008 doorzet. Het totale productievolume neemt dit jaar naar verwachting met 4,5 procent toe. Voor 2008 wordt een groei verwacht van 3 procent. De bouwarbeidsmarkt heeft inmiddels ook de weg omhoog gevonden. Na een periode met een dalende werkgelegenheid werd vorig jaar een duidelijke omslag zichtbaar. In 2007 zal de werkgelegenheid in de bouw met 25.000 arbeidsjaren verder groeien naar een niveau van 450.000 arbeidsjaren.

Dit zijn conclusies uit het rapport “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007”. Het rapport is uitgebracht door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Het EIB geeft jaarlijks een vooruitblik op de ontwikkelingen die de bouw te wachten staan.

Onder invloed van het conjuncturele herstel gaat het vooral goed met de nieuwbouw van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Door de banengroei in het bedrijfsleven is de vraag naar nieuwe bedrijfsgebouwen sterk gestegen. Maar ook in verbetering en onderhoud van gebouwen, wegen en spoorwegen zit steeds meer groei. In 2007 gaat de bouw van nieuwe kantoren en bedrijfsgebouwen met ruim 7 procent vooruit. In 2008 komt daar nog eens 4 procent bij. In de afgelopen jaren nam de nieuwbouw van woningen al sterk toe. De productie van nieuwe woningen gaat in 2007 en 2008 verder omhoog met 6 en 4,5 procent. De ontwikkeling van het aantal bouwvergunningen ondersteunt deze verwachting. In de eerste negen maanden van 2006 werden al 30 procent meer vergunningen voor nieuwe woningen verleend. Ook de herstel en verbouw en het onderhoud van gebouwen laten in de komende jaren een gezonde groei zien. Het werk aan infrastructuur (wegen, spoorwegen, kabels. leidingen) groeit in 2007 met 6 procent. Vooral de opdrachten van het rijk gaan sterk omhoog. In 2008 bedraagt de groei 3 procent.

Sinds 2001 liep de werkgelegenheid in de bouw voortdurend terug. In 2006 werd een omslag zichtbaar op de arbeidsmarkt. De totale werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector groeide in 2006 met 20.000 arbeidsjaren naar een niveau van ruim 450.000. Door de stijgende vraag naar bouwproducten zal de werkgelegenheid verder groeien naar 475.000 arbeidsjaren in 2007 en 485.000 arbeidsjaren in 2008. Rond 2012 zullen met de bouwproductie ruim een half miljoen arbeidsjaren gemoeid zijn.

De krachtige opleving van de werkgelegenheid heeft in het afgelopen jaar al direct tot grote krapte op de bouwarbeidsmarkt geleid. Het aantal openstaande vacatures is nu al hoger dan in het piekjaar 2000. De werkloosheid onder bouwvakkers heeft inmiddels hetzelfde lage niveau bereikt als in dat jaar het geval was.

Voor de jaren na 2008 wordt voor alle sectoren verdere groei voorzien. Als geheel gaat de bouw er naar verwachting op langere termijn gemiddeld 1,5 procent per jaar op vooruit. In de periode 2009-2012 groeit de werkgelegenheid gemiddeld 0,5 procent per jaar.

EIB: bouwproductie groeit sterk | Infrasite

EIB: bouwproductie groeit sterk

Amsterdam – De bouw maakt op dit moment een sterke groei door. Het totale bouwvolume groeide in 2006 met 5 procent. Alle signalen wijzen erop dat de stijging van de bouwproductie in 2007 en 2008 doorzet. Het totale productievolume neemt dit jaar naar verwachting met 4,5 procent toe. Voor 2008 wordt een groei verwacht van 3 procent. De bouwarbeidsmarkt heeft inmiddels ook de weg omhoog gevonden. Na een periode met een dalende werkgelegenheid werd vorig jaar een duidelijke omslag zichtbaar. In 2007 zal de werkgelegenheid in de bouw met 25.000 arbeidsjaren verder groeien naar een niveau van 450.000 arbeidsjaren.

Dit zijn conclusies uit het rapport “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007”. Het rapport is uitgebracht door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Het EIB geeft jaarlijks een vooruitblik op de ontwikkelingen die de bouw te wachten staan.

Onder invloed van het conjuncturele herstel gaat het vooral goed met de nieuwbouw van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Door de banengroei in het bedrijfsleven is de vraag naar nieuwe bedrijfsgebouwen sterk gestegen. Maar ook in verbetering en onderhoud van gebouwen, wegen en spoorwegen zit steeds meer groei. In 2007 gaat de bouw van nieuwe kantoren en bedrijfsgebouwen met ruim 7 procent vooruit. In 2008 komt daar nog eens 4 procent bij. In de afgelopen jaren nam de nieuwbouw van woningen al sterk toe. De productie van nieuwe woningen gaat in 2007 en 2008 verder omhoog met 6 en 4,5 procent. De ontwikkeling van het aantal bouwvergunningen ondersteunt deze verwachting. In de eerste negen maanden van 2006 werden al 30 procent meer vergunningen voor nieuwe woningen verleend. Ook de herstel en verbouw en het onderhoud van gebouwen laten in de komende jaren een gezonde groei zien. Het werk aan infrastructuur (wegen, spoorwegen, kabels. leidingen) groeit in 2007 met 6 procent. Vooral de opdrachten van het rijk gaan sterk omhoog. In 2008 bedraagt de groei 3 procent.

Sinds 2001 liep de werkgelegenheid in de bouw voortdurend terug. In 2006 werd een omslag zichtbaar op de arbeidsmarkt. De totale werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector groeide in 2006 met 20.000 arbeidsjaren naar een niveau van ruim 450.000. Door de stijgende vraag naar bouwproducten zal de werkgelegenheid verder groeien naar 475.000 arbeidsjaren in 2007 en 485.000 arbeidsjaren in 2008. Rond 2012 zullen met de bouwproductie ruim een half miljoen arbeidsjaren gemoeid zijn.

De krachtige opleving van de werkgelegenheid heeft in het afgelopen jaar al direct tot grote krapte op de bouwarbeidsmarkt geleid. Het aantal openstaande vacatures is nu al hoger dan in het piekjaar 2000. De werkloosheid onder bouwvakkers heeft inmiddels hetzelfde lage niveau bereikt als in dat jaar het geval was.

Voor de jaren na 2008 wordt voor alle sectoren verdere groei voorzien. Als geheel gaat de bouw er naar verwachting op langere termijn gemiddeld 1,5 procent per jaar op vooruit. In de periode 2009-2012 groeit de werkgelegenheid gemiddeld 0,5 procent per jaar.