4,5 mln compensatie hoogwaterprobleem Den Bosch

Maastricht – De Brabantse waterschappen Aa en Maas en De Dommel ontvangen samen 4,5 miljoen euro van het Rijk om de hoogwaterbescherming in het stroomgebied van Dommel en Aa bij Den Bosch te verbeteren. Dat is op 30 september 2005 vastgelegd in een overeenkomst tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat Maaswerken. Met het bedrag nemen de waterschappen maatregelen die ervoor zorgen dat de hoogwaterbescherming van Den Bosch ook na uitvoering van alle Maaswerken op peil blijft. De waterschappen willen daar uiterlijk in 2008 mee beginnen.

De maatregelen zijn nodig omdat de afwatering van de Dommel en de Aa op de Maas bij hoogwater hinder ondervindt. Dat is het gevolg van de aanleg van kaden en van de verruiming van de Maas stroomopwaarts van Den Bosch. Na het hoogwater in 1995 zijn in hoog tempo kaden aangelegd. Daarnaast wordt komende jaren tussen Maastricht en Den Bosch het project Maaswerken uitgevoerd, dat voorziet in rivierverruiming én op een aantal plaatsen aanleg van extra kaden. Dat alles zorgt ervoor dat een hoogwater op de Maas sneller dan voorheen Den Bosch bereikt. Deze versnelling van de hoogwatergolf zorgt voor problemen in het stroomgebied van Dommel en Aa. Deze rivieren kunnen hún water dan onvoldoende kwijt in de Maas.

De ‘veroorzaker’ betaalt
De waterschappen De Dommel en Aa en Maas zijn verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het stroomgebied van Dommel en Aa. Zij bereiden de extra beschermingsmaatregelen voor in het project HOWABO (Hoogwaterbescherming ’s-Hertogenbosch en omstreken). Volgens het principe ‘de veroorzaker betaalt’ geeft het Rijk een schadeloosstelling voor de negatieve effecten die zij veroorzaakt. Het zijn immers de beschermingsmaatregelen in het Maasdal die zorgen voor de extra problemen van de afwatering van Dommel en Aa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken