Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Andrey Popov
rechtspraak

GWW-bedrijf draait op voor schade aan leiding

Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Andrey Popov (onbeperkt gebruik)

Een GWW-aannemer moet ruim 6.000 euro schadevergoeding betalen aan een gemeente in Noord-Holland. Voor de rechter is duidelijk dat fouten van het GWW-bedrijf schade aan een persleiding hebben veroorzaakt.

De aannemer plaatste een beschoeiing op een traject waar ook een deel van een persleiding van de drukriolering ligt. Die is volgens de Noord-Hollandse gemeente door meerdere palen die werden geslagen geraakt. Een klein deel van de schade kwam meteen aan het licht en de gemeente heeft zelf die kosten op zich genomen. Maar enkele jaren later bleek de schade veel groter te zijn. De aannemer zou onvoldoende zijn nagegaan wat zich allemaal aan kabels en leidingen bevond in de grond waar de beschoeiing moest komen.

Rechtszaak niet zien aankomen

De gemeente heeft het GWW-bedrijf meer dan eens gevraagd deze fout te erkennen en de schade te vergoeden. De onderneming beweert echter ‘rauwelijks’ te zijn gedagvaard. Dat is de juridische term voor iemand voor de rechter slepen die dat niet kon zien aankomen. Zo zouden de brieven van de gemeente naar de werf van het bedrijf zijn gestuurd en daar is geen postadres. De dagvaarding is daar ook naartoe gestuurd en door een werknemer aangenomen, waardoor de aannemer naar eigen zeggen van de situatie op de hoogte kwam. De rechter gaat hier echter niet in mee, al is het maar omdat er van het bedrijf geen ander adres is vastgelegd dan de werf waar de correspondentie is bezorgd.

Geen nader onderzoek naar kabels en leidingen

De aannemer stelt niet verantwoordelijk te zijn voor de schade aan de persleiding. Er is vooraf onderzoek gedaan en er zijn maatregelen genomen om de schade te voorkomen, want de palen zijn er handmatig met water ingespoten. Het bedrijf stelt ook een KLIC-melding te hebben gedaan. Deze is nodig om van een locatie waar zal worden gegraven informatie over kabels en leidingen in de grond te ontvangen. De aannemer zou tweemaal zo’n melding hebben gedaan, maar van de eerste is geen bewijs en de tweede is door een ander bedrijf gedaan, bovendien in de periode na de werkzaamheden waarbij de persleiding beschadigd raakte.

Dat de palen er handmatig met water zijn ingespoten om schade te voorkomen, is volgens de rechter door het bedrijf verder niet onderbouwd. De eigenaar van het perceel waar werd gewerkt stelt verder dat hij het GWW-bedrijf heeft gewezen op de leidingen in de grond. De aannemer zou echter geen nader onderzoek hebben gedaan voordat het begon met het slaan van de palen. De rechter stelt dat het bedrijf bij het uitvoeren van het werk niet de zorgvuldigheid heeft gehad die mocht worden verwacht.

Palen veroorzaakten schade

De palen zijn overigens niet door de persleiding heengegaan, maar ze hebben de leiding dichtgedrukt waardoor deze later begon te scheuren. Op basis van onder meer foto’s concludeert de rechter dat de palen de schade aan de leiding hebben veroorzaakt.

De gemeente vorderde ruim 7.300 euro. Een daarvan is de factuur van 700 euro voor de allereerste schade die de gemeente betaalde. Omdat dit is gebeurd, vindt de rechter niet nodig dat de aannemer daar nu alsnog voor opdraait. Van de overgebleven 6.300 euro is het oordeel dat het GWW-bedrijf opdraait voor iets meer dan 6.000 euro aan kosten als gevolg van de schade die aan de persleiding is veroorzaakt. Daarnaast moet de aannemer bijna 700 euro aan incassokosten van de gemeente vergoeden en de proceskosten van ruim 600 euro.

Lees ook onze andere rechtbankverslagen, waaronder:

Auteur: Vincent Krabbendam

GWW-bedrijf draait op voor schade aan leiding | Infrasite
Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Andrey Popov
rechtspraak

GWW-bedrijf draait op voor schade aan leiding

Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Andrey Popov (onbeperkt gebruik)

Een GWW-aannemer moet ruim 6.000 euro schadevergoeding betalen aan een gemeente in Noord-Holland. Voor de rechter is duidelijk dat fouten van het GWW-bedrijf schade aan een persleiding hebben veroorzaakt.

De aannemer plaatste een beschoeiing op een traject waar ook een deel van een persleiding van de drukriolering ligt. Die is volgens de Noord-Hollandse gemeente door meerdere palen die werden geslagen geraakt. Een klein deel van de schade kwam meteen aan het licht en de gemeente heeft zelf die kosten op zich genomen. Maar enkele jaren later bleek de schade veel groter te zijn. De aannemer zou onvoldoende zijn nagegaan wat zich allemaal aan kabels en leidingen bevond in de grond waar de beschoeiing moest komen.

Rechtszaak niet zien aankomen

De gemeente heeft het GWW-bedrijf meer dan eens gevraagd deze fout te erkennen en de schade te vergoeden. De onderneming beweert echter ‘rauwelijks’ te zijn gedagvaard. Dat is de juridische term voor iemand voor de rechter slepen die dat niet kon zien aankomen. Zo zouden de brieven van de gemeente naar de werf van het bedrijf zijn gestuurd en daar is geen postadres. De dagvaarding is daar ook naartoe gestuurd en door een werknemer aangenomen, waardoor de aannemer naar eigen zeggen van de situatie op de hoogte kwam. De rechter gaat hier echter niet in mee, al is het maar omdat er van het bedrijf geen ander adres is vastgelegd dan de werf waar de correspondentie is bezorgd.

Geen nader onderzoek naar kabels en leidingen

De aannemer stelt niet verantwoordelijk te zijn voor de schade aan de persleiding. Er is vooraf onderzoek gedaan en er zijn maatregelen genomen om de schade te voorkomen, want de palen zijn er handmatig met water ingespoten. Het bedrijf stelt ook een KLIC-melding te hebben gedaan. Deze is nodig om van een locatie waar zal worden gegraven informatie over kabels en leidingen in de grond te ontvangen. De aannemer zou tweemaal zo’n melding hebben gedaan, maar van de eerste is geen bewijs en de tweede is door een ander bedrijf gedaan, bovendien in de periode na de werkzaamheden waarbij de persleiding beschadigd raakte.

Dat de palen er handmatig met water zijn ingespoten om schade te voorkomen, is volgens de rechter door het bedrijf verder niet onderbouwd. De eigenaar van het perceel waar werd gewerkt stelt verder dat hij het GWW-bedrijf heeft gewezen op de leidingen in de grond. De aannemer zou echter geen nader onderzoek hebben gedaan voordat het begon met het slaan van de palen. De rechter stelt dat het bedrijf bij het uitvoeren van het werk niet de zorgvuldigheid heeft gehad die mocht worden verwacht.

Palen veroorzaakten schade

De palen zijn overigens niet door de persleiding heengegaan, maar ze hebben de leiding dichtgedrukt waardoor deze later begon te scheuren. Op basis van onder meer foto’s concludeert de rechter dat de palen de schade aan de leiding hebben veroorzaakt.

De gemeente vorderde ruim 7.300 euro. Een daarvan is de factuur van 700 euro voor de allereerste schade die de gemeente betaalde. Omdat dit is gebeurd, vindt de rechter niet nodig dat de aannemer daar nu alsnog voor opdraait. Van de overgebleven 6.300 euro is het oordeel dat het GWW-bedrijf opdraait voor iets meer dan 6.000 euro aan kosten als gevolg van de schade die aan de persleiding is veroorzaakt. Daarnaast moet de aannemer bijna 700 euro aan incassokosten van de gemeente vergoeden en de proceskosten van ruim 600 euro.

Lees ook onze andere rechtbankverslagen, waaronder:

Auteur: Vincent Krabbendam