Werkzaamheden rond de Zeeuwse lijn

De geluidsbeperkende maatregelen: geluidsschermen, raildempers en woningisolatie, moeten uiterlijk 1 januari 2009 zijn toegepast, omdat dan het geluidsproductieplafond van kracht wordt. Hieronder een overzicht van de laatste stand van zaken.

Geluidsschermen
De bouw van de geluidsschermen langs de Zeeuwse lijn is aanbesteed. Naar verwachting zullen de meeste schermen in de loop van 2007 zijn neergezet. In totaal wordt bijna vijf kilometer scherm geplaatst.

De schermen krijgen de kleur groen en worden gemaakt van aluminium. Na verloop van tijd zullen de schermen aan de buitenzijde begroeid zijn met klimop.

De gemeente Goes en de provincie Zeeland hebben plannen voor de aanleg van een gedeeltelijk verdiepte bak in Goes. Daarom is de plaatsing van de schermen in Goes in de planning zoveel mogelijk naar achteren geplaatst.

Raildempers
Ook de toepassing van raildempers wordt op enkele locaties langs het spoor meegenomen als reducerende maatregel. ProRail heeft al verschillende proeven gedaan met het aanleggen van deze dempers. Waarschijnlijk worden de raildempers in 2008 aangelegd.

Gevelisolatie
Een ingenieursbureau zal aan de hand van gevelonderzoek bepalen welke vormen van isolatie eventueel toegepast moeten worden aan de woningen. Alle omwonenden die hiervoor in aanmerking komen, zijn hierover al geïnformeerd. Indien bewoners toestemming geven voor het onderzoek, komt een medewerker van Nibag langs om de bouwkundige gegevens van de woning op te nemen en berekeningen uit te voeren. Tijdens het woningonderzoek vinden geen geluidsmetingen plaats. Als uit het onderzoek blijkt dat de woning in aanmerking komt voor geluidsisolatiemaatregelen, gaat dit in overleg met de bewoner. De maatregelen omvatten bijvoorbeeld stille ventilatie en kierdichtingen. De kosten van de maatregelen zijn voor rekening van ProRail. Naar verwachting zijn deze maatregelen in maart 2008 aangebracht.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de plannen van de gemeente Goes en de provincie Zeeland kunt u vinden op de website van de gemeente Goes

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn