Dura Vermeer: Glaslak vergroot stroefheid asfalt

Zoetermeer – Dura Vermeer Infrastructuur BV, onderdeel van Dura Vermeer Groep NV, heeft een nieuwe methode gevonden om de aanvangsstroefheid van asfalt te verhogen, namelijk het toevoegen van HaBro-split aan asfaltmengsels. HaBro-split is een glasslak die vrijkomt bij hoog- en verbrandingsovens. Tijdens de reconstructie van de N203 te Uitgeest in het weekend van 22 en 23 april 2006 is de vinding voor het eerst op grotere schaal toegepast.

In het kader van het Innovatieprogramma Geluid van Rijkswaterstaat zijn in september 2005 praktijkproeven gedaan met zes verschillende asfaltmengsels van meerdere wegenbouwbedrijven, waaronder het asfaltmengsel met glasslak (HaBro-split) van Dura Vermeer. Metingen op de destijds aangelegde tweelaags-ZOAB proefvakken op de A15 bij Leerdam toonden aan dat de aanvangsstroefheid (stroefheid bij asfalt dat net is aangelegd) van het tweelaags-ZOAB aanzienlijk verbeterde door HaBro-split toe te voegen aan het asfaltmengsel. De vinding van Dura Vermeer voldoet daarbij aan alle gestelde eisen van Rijkswaterstaat, zowel wat betreft natte stroefheid, remvertraging, waterdoorlatendheid als geluidsreductie.

Stroefheidsmetingen op de N203 in Uitgeest, waar HaBro-split is toegevoegd aan SMA 0/6, toonden aan dat de stroefheid vóór openstelling van de weg 0,55 bedroeg. Hiermee is de stroefheid gelijk aan met zand of andere mineralen afgestrooid SMA 0/6.

De aanleiding voor het aanleggen van de proefvakken op de A15 waren de stroefheidseigenschappen van tweelaags-ZOAB, die direct na aanleg niet altijd optimaal bleken te zijn. Dit is geconstateerd op vier locaties waar zogenaamde Zebravakken zijn aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat, die daarmee een brede toepassing van tweelaags-ZOAB op het hoofdwegennet toetste.

Geen speciale maatregelen
Het hoekige HaBro-split zorgt voor voldoende aanvangsstroefheid, zonder dat na aanbrengen van de asfaltdeklaag speciale maatregelen genomen dienen te worden, zoals het afstrooien met zand. Afstrooien met zand of andere mineralen heeft als nadelen dat het ten koste kan gaan van de geluidsreductie, dat de belijning niet direct kan worden aangebracht en dat de gewenste aanvangsstroefheid mogelijk slechts tijdelijk wordt behaald. Toevoeging van HaBro-split aan het asfaltmengsel heeft deze nadelen niet en brengt bovendien geen noemenswaardige meerkosten met zich mee.

Het wegvak op de N203 zal de komende maanden gemonitord worden door Provincie Noord-Holland in samenwerking met Dura Vermeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV