Benoeming nieuwe SG Verkeer en Waterstaat

Den Haag – De ministerraad heeft op 23 februari 2007 op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten tot een aantal voordrachten ter benoeming in de top van de Rijksdienst.

Enkele van de voordrachten hangen mede samen met de invoering van de in het Coalitieakkoord aangekondigde programma’s. Daarnaast wordt voorzien in een aantal ontstane vacatures. De voordrachten zijn tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst, en zijn deels voorbereid door het vorige kabinet.

Drs. W. (Wim) Kuijken (54) wordt voorgedragen als secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW). De heer Kuijken heeft vervoerseconomie gestudeerd. Hij is sinds 2000 SG bij het ministerie van Algemene Zaken en was daarvoor secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gemeentesecretaris in Den Haag.

De huidige SG van VenW, drs. G. (Geert) H.O. van Maanen (56) wordt voorgedragen als SG van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Van Maanen is sinds 2003 SG van VenW. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijksbegroting en secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën.

De benoemingen gaan rond 1 april 2007 in.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat