Extra Statenvergadering Groningen over Zuiderzeelijn

Groningen – Op woensdag 19 april 2006 vindt om 11.00 uur in het provinciehuis een extra Statenvergadering over de Zuiderzeelijn plaats. Dit interpellatiedebat is een initiatief van GroenLinks in Provinciale Staten.

Het verzoek vindt plaats tegen de achtergrond van publicaties in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, waarin gesteld wordt dat de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen namens de provincies heeft aangeboden ruim 1 miljard euro op tafel te willen leggen om de hogesnelheidsvariant van de Zuiderzeelijn te realiseren.

Volgens GroenLinks spoort een dergelijk aanbod niet met het door Provinciale Staten van Groningen vastgestelde beleid. GroenLinks heeft daarom verzocht tot het houden van een interpellatie over het gevoerde bestuur van Gedeputeerde Staten c.q. van de commissaris van de Koningin, over de mogelijke realisering van de Zuiderzeelijn.

Een interpellatiedebat houdt in dat het bestuur ter verantwoording wordt geroepen over het gevoerde beleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Groningen