Overijssel: niet meebetalen voor tunnel in Hanzelijn

Zwolle РGedeputeerde Staten van Overijssel zijn niet bereid mee te betalen aan de aanleg van een tunnel in het trac̩ van de Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Zwolle en Lelystad. Het provinciebestuur is van mening dat de hele discussie of het trac̩ van de Hanzelijn via een tunnel of een brug de IJssel moet kruisen een herhaling van zetten is. De Tweede Kamer heeft vandaag voor de tunnelvariant gekozen naar aanleiding van een door de ChristenUnie ingediende motie.

Gedeputeerde Klaasen, portefeuillehouder Bereikbaarheid en Bestuur voor Overijssel, is onaangenaam verrast door het standpunt van de Tweede Kamer. “Door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, minister Netelenbos, is al gezegd dat zij een tunnelvariant alleen acceptabel vond, mits de regio’s dat wilden betalen. De regio’s hebben dat alternatief van de hand gewezen, waarna de minister besloot om voor de brugvariant te gaan. Een heroverweging van de IJsselkruising door minister Peijs is voor Overijssel dan ook alleen een optie als het ministerie betaalt en het geen vertraging van de aanleg oplevert.”

In het belang van een spoedige aanleg van de Hanzelijn verwachten Gedeputeerde Staten dat minister Peijs de door de Tweede Kamer aangenomen motie niet zal uitvoeren. Dit temeer omdat ook Peijs heeft aangegeven geen geld beschikbaar te stellen. De provincie blijft erbij dat er in de Overijsselse begroting geen ruimte is voor aanleg van een tunnel. Een nieuw onderzoek naar de inpasbaarheid van de tunnelvariant zal volgens de provincie leiden tot vertraging. Gedeputeerde Staten gaan er vanuit dat de Hanzelijn volgens afspraak in 2012 in gebruik kan worden genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel

Overijssel: niet meebetalen voor tunnel in Hanzelijn | Infrasite

Overijssel: niet meebetalen voor tunnel in Hanzelijn

Zwolle РGedeputeerde Staten van Overijssel zijn niet bereid mee te betalen aan de aanleg van een tunnel in het trac̩ van de Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Zwolle en Lelystad. Het provinciebestuur is van mening dat de hele discussie of het trac̩ van de Hanzelijn via een tunnel of een brug de IJssel moet kruisen een herhaling van zetten is. De Tweede Kamer heeft vandaag voor de tunnelvariant gekozen naar aanleiding van een door de ChristenUnie ingediende motie.

Gedeputeerde Klaasen, portefeuillehouder Bereikbaarheid en Bestuur voor Overijssel, is onaangenaam verrast door het standpunt van de Tweede Kamer. “Door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, minister Netelenbos, is al gezegd dat zij een tunnelvariant alleen acceptabel vond, mits de regio’s dat wilden betalen. De regio’s hebben dat alternatief van de hand gewezen, waarna de minister besloot om voor de brugvariant te gaan. Een heroverweging van de IJsselkruising door minister Peijs is voor Overijssel dan ook alleen een optie als het ministerie betaalt en het geen vertraging van de aanleg oplevert.”

In het belang van een spoedige aanleg van de Hanzelijn verwachten Gedeputeerde Staten dat minister Peijs de door de Tweede Kamer aangenomen motie niet zal uitvoeren. Dit temeer omdat ook Peijs heeft aangegeven geen geld beschikbaar te stellen. De provincie blijft erbij dat er in de Overijsselse begroting geen ruimte is voor aanleg van een tunnel. Een nieuw onderzoek naar de inpasbaarheid van de tunnelvariant zal volgens de provincie leiden tot vertraging. Gedeputeerde Staten gaan er vanuit dat de Hanzelijn volgens afspraak in 2012 in gebruik kan worden genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel