Benoeming LNV

De heer drs. B. (Benno) Bruggink is met ingang van 1 januari 2004 benoemd tot plaatsvervangend directeur van de directie Voorlichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij volgt in die functie drs. M.A.A.M. (Michel) Berkelmans op, die per dezelfde datum is benoemd tot hoofd Politiek van het nieuwe Bureau Bestuursraad van LNV.

Benno Bruggink (44) is thans hoofd Pers & Speeches bij de directie Voorlichting. Als plaatsvervangend directeur blijft hij met de dagelijkse leiding van dit cluster belast. Voor hij bij LNV in dienst trad, werkte hij in voorlichtingsfuncties bij o.m. de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van LNV

Benoeming LNV | Infrasite

Benoeming LNV

De heer drs. B. (Benno) Bruggink is met ingang van 1 januari 2004 benoemd tot plaatsvervangend directeur van de directie Voorlichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij volgt in die functie drs. M.A.A.M. (Michel) Berkelmans op, die per dezelfde datum is benoemd tot hoofd Politiek van het nieuwe Bureau Bestuursraad van LNV.

Benno Bruggink (44) is thans hoofd Pers & Speeches bij de directie Voorlichting. Als plaatsvervangend directeur blijft hij met de dagelijkse leiding van dit cluster belast. Voor hij bij LNV in dienst trad, werkte hij in voorlichtingsfuncties bij o.m. de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van LNV