A4 Ketheltunnel, snelweg

ANWB vindt 3,6 miljard euro niet genoeg voor op peil houden infrastructuur

Foto: ProMedia / VK

De ANWB vindt dat er meer geld nodig is voor het onderhoud aan het wegennet en andere infrastructuur. In de miljoenennota van het demissionaire kabinet is 3,6 miljard gereserveerd voor onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen. “Dat bedrag is echter te laag om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen.”

In totaal komt er dus 3,6 miljard beschikbaar, waarvan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,1 miljard euro voor zijn rekening neem. Dat is ongeveer 300 miljoen euro meer dan vorig jaar. Spoorwegbeheerder ProRail investeert 1,5 miljard euro.

Lees ook: ‘Er moet écht iets veranderen om de kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur te behouden’

Volgens het ministerie is het belangrijk dat er nu wordt geïnvesteerd in onderhoud aan wegen en bruggen, omdat die tegenwoordig intensiever worden gebruikt met bovendien zwaarder verkeer dan toen ze werden aangelegd. Het ministerie schrijft dat Nederland voor de op “één van de grootste infrastructurele opgave uit de geschiedenis” staat. Daarnaast is bijvoorbeeld extra infrastructuur nodig om de nieuwe woonwijken bereikbaar te houden.

Risico op uitval

Volgens de ANWB zijn veel wegen, bruggen, viaducten en tunnels in Nederland “aan het eind van hun levensduur”. Met de 3,6 miljard die nu wordt uitgetrokken ziet de bond het uitgestelde onderhoud toenemen, met een groter risico op uitval en storingen tot gevolg.

Lees ook: 3,6 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2022, maar de tekorten zijn groot

Naast onderhoud, betreurt de ANWB het ook dat de demissionaire overheid niet ruimhartiger de portemonnee trekt voor verkeersveiligheid. In de miljoenennota is daar een aanvullende 50 miljoen voor beraamd. De ANWB vindt het “onbegrijpelijk” dat het kabinet niet meer geld uittrekt “gezien het immense persoonlijke leed en de enorme maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen” en stelt dat er de komende dertig jaar minimaal 15 miljard euro extra nodig is om het groeiende aantal verkeersdoden terug te dringen.

Bron: ANP/ IJ

Auteur: Vincent Krabbendam

ANWB vindt 3,6 miljard euro niet genoeg voor op peil houden infrastructuur | Infrasite
A4 Ketheltunnel, snelweg

ANWB vindt 3,6 miljard euro niet genoeg voor op peil houden infrastructuur

Foto: ProMedia / VK

De ANWB vindt dat er meer geld nodig is voor het onderhoud aan het wegennet en andere infrastructuur. In de miljoenennota van het demissionaire kabinet is 3,6 miljard gereserveerd voor onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen. “Dat bedrag is echter te laag om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen.”

In totaal komt er dus 3,6 miljard beschikbaar, waarvan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,1 miljard euro voor zijn rekening neem. Dat is ongeveer 300 miljoen euro meer dan vorig jaar. Spoorwegbeheerder ProRail investeert 1,5 miljard euro.

Lees ook: ‘Er moet écht iets veranderen om de kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur te behouden’

Volgens het ministerie is het belangrijk dat er nu wordt geïnvesteerd in onderhoud aan wegen en bruggen, omdat die tegenwoordig intensiever worden gebruikt met bovendien zwaarder verkeer dan toen ze werden aangelegd. Het ministerie schrijft dat Nederland voor de op “één van de grootste infrastructurele opgave uit de geschiedenis” staat. Daarnaast is bijvoorbeeld extra infrastructuur nodig om de nieuwe woonwijken bereikbaar te houden.

Risico op uitval

Volgens de ANWB zijn veel wegen, bruggen, viaducten en tunnels in Nederland “aan het eind van hun levensduur”. Met de 3,6 miljard die nu wordt uitgetrokken ziet de bond het uitgestelde onderhoud toenemen, met een groter risico op uitval en storingen tot gevolg.

Lees ook: 3,6 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2022, maar de tekorten zijn groot

Naast onderhoud, betreurt de ANWB het ook dat de demissionaire overheid niet ruimhartiger de portemonnee trekt voor verkeersveiligheid. In de miljoenennota is daar een aanvullende 50 miljoen voor beraamd. De ANWB vindt het “onbegrijpelijk” dat het kabinet niet meer geld uittrekt “gezien het immense persoonlijke leed en de enorme maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen” en stelt dat er de komende dertig jaar minimaal 15 miljard euro extra nodig is om het groeiende aantal verkeersdoden terug te dringen.

Bron: ANP/ IJ

Auteur: Vincent Krabbendam