Afgelopen 5 jaar ruim 9 miljard voor betere doorstroming op weg en water

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de infrastructuur van Nederland. In de periode 2010 tot en met 2015 heeft Rijkswaterstaat daarom voor ruim € 9 miljard contractwaarde aan grote infrastructurele projecten opgedragen.

Dat blijkt uit een overzicht van de aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw van 2010 tot en met 2015. Dit heeft Rijkswaterstaat op verzoek van BNR gemaakt. Het gaat hier om informatie die al eerder is gepubliceerd door gunningsberichten op TenderNed.

Grote DBFM-contracten
Rijkswaterstaat heeft in deze periode € 6,8 miljard aan wegenprojecten gecontracteerd en € 2,5 miljard aan waterbouwprojecten. Een groot aandeel in de waarde aan gecontracteerde projecten hebben 9 grote DBFM-contracten (design, build, maintain, finance). Dit zijn grote integrale contracten waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud voor een periode variërend van 20 tot 30 jaar.

Voorbeelden van grote DBFM-contracten in deze periode zijn de A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 1,5 miljard), de weguitbreiding A1/A6 Diemen-Almere Havendreef (€ 910 miljoen), de A9 Holendrecht-Diemen (€ 480 miljoen) en de reconstructie van de A12 Utrecht-Maarsbergen-Veenendaal (€ 260 miljoen).

Doorstroming verbeterd
De realisatie van extra kilometers rijstroken heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een betere doorstroming van het verkeer op de Rijkswegen. Rijkswaterstaat heeft relatief veel geïnvesteerd in betere doorstroming in de Randstad, omdat daar de verkeersdrukte het grootst is.

Deze kabinetsperiode wordt er 717 km asfalt aangelegd. Het overgrote deel daarvan is al gerealiseerd. Zo zijn inmiddels de A10 2e Coentunnel, A4 Delft-Schiedam, A15 MaVa en A12 Ede-Grijsoord, Wegverbreding Schiphol, Amsterdam, Almere (A6, A1, A9) deel I en de A10 Oost opengesteld voor het verkeer.

Ontbrekende schakels
Nu de economie aantrekt en het weer drukker wordt op de wegen, zet minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vaart achter de procedures voor aanleg van nieuwe wegen. Dit zijn ontbrekende schakels die het wegennet robuuster maken en de drukte op de bestaande wegen verlichten.

Daarbij kan worden gedacht aan de Blankenburgverbinding, de A16 en de verlengde A15 in Gelderland. Deze kabinetsperiode worden de procedures voor deze nieuwe wegen afgerond.

Gunningsberichten
Op de website van Rijkswaterstaat vindt u de Gunningsberichten Rijkswaterstaat van 2010 tot en met 2015.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat