Sterke opleving orderportefeuille bouw in mei 2016

Nadat in voorgaande maanden de orderportefeuilles in de bouw al stevig waren toegenomen, zijn deze in mei opnieuw sterk gestegen. De totale werkvoorraad in de bouw is in mei met vier tiende maand toegenomen naar 8,2 maanden. Daarmee liggen de voorraden op het niveau van vlak voor de crisis in 2008. Tegenover een forse stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw.

Opvallend was de forse toename van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw. Deze is met zeven tiende maand toegenomen naar 9,0 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw ligt daarmee inmiddels boven het gemiddelde niveau van de eerste helft van 2008. Met deze forse stijging nadert de werkvoorraad ook het niveau van de werkvoorraad in de woningbouw. In de woningbouw nam de werkvoorraad ook sterk toe; met vijf tiende maand tot 9,3 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in april met zes tiende maand toe naar 9,2 maanden.

De werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is voor de tweede opeenvolgende maand afgenomen met één tiende maand naar 5,6 maanden. Deze afname is het gevolg van een daling van de orderportefeuille in de grond- en waterbouw. Deze nam in mei met twee tiende maand af tot 6,1 maanden, nadat deze gedurende de afgelopen twee maanden stabiel was gebleven. De afname is deels gecompenseerd door de toename van de werkvoorraad in de wegenbouw. Deze nam met twee tiende maand toe tot 5,2 maanden, na een afname in de voorgaande maand.

Van de bouwbedrijven geeft in mei een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Eén op de vijf ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl meer dan één op de vijf deze als groot beoordeelt. Ongeveer twee op de drie bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht vier keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Bijna één op de drie bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)