Schultz daagt markt uit voor innovatieve verkeerssystemen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) roept het bedrijfsleven op met technische innovaties te komen ten einde de Nederlandse infrastructuur beter te benutten. Ze deed haar oproep tijdens een seminar over beter benutten van bestaande infrastructuur op uitnodiging van het bedrijf ARS Traffic & Transport Technology. ‘Ik daag het bedrijfsleven uit nieuwe functies te ontwikkelen voor actuele en betrouwbare reisinformatie: Intelligente Transport Systemen. Ik verwacht daar veel van’, aldus de bewindsvrouw.

De minister trekt tot 2020 € 21 miljard uit voor wegen, maar stelt tegelijkertijd dat we het met asfalt alleen niet redden. Daarom spelen nieuwe technieken voor een betere doorstroming op de wegen een belangrijke rol in het programma Beter Benutten. Dit najaar begint de minister gesprekken met ondernemers om hen te bewegen te investeren in innovaties op het gebied van persoonsgerichte reisinformatie voor de individuele weggebruiker. Deze marktverkenning moet volgend jaar uitmonden in een aanbesteding.

Schultz van Haegen verwees tijdens het seminar naar diverse ontwikkelingen die inmiddels door marktpartijen en de wetenschap in gang zijn gezet. Een voorbeeld van slimme innovaties is een door studenten van de TU Delft ontwikkelde fileradar. ‘Met persoonlijke, actuele reisinformatie kan de weggebruiker sneller, zuiniger en veiliger reizen. Ik vind het interessant wat er op dit moment op verschillende plekken in Nederland uitgedokterd wordt. De Fileradar bijvoorbeeld, ontwikkeld door studenten van de TU Delft; een buienradar voor files. In-car technologie is de toekomst.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)