Principeakkoord over doortrekking A15 Bemmel naar A12

Rijk en Gelderland bereiken akkoord voor belangrijke verkeersader tussen Rotterdam en Duitsland

Rijk, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem/Nijmegen hebben een principeakkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar. Met de doortrekking van de nu nog doodlopende snelweg krijgt Nederland een goede internationale corridor voor het wegtransport tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Ook verdwijnt daarmee in Oost-Nederland een groot verkeersknelpunt en komt er een einde aan de verkeersoverlast voor inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd dat er met de regio overeenstemming is bereikt over het project. Minister Schultz van Haegen: “Over de doortrekking van de A15, die nu gewoon ophoudt in een weiland, wordt al vijftig jaar gesproken. Ik ben blij dat we er nu financieel uit zijn en samen met de regio aan de slag kunnen. Juist hier hebben we goede infrastructuur nodig. De A15 is voor Nederland een zeer belangrijke achterlandverbinding, van de haven van Rotterdam naar onze belangrijkste handelspartner, Duitsland.”

Ook voor de regio zelf is de doortrekking van de A15 van groot belang. Gedeputeerde Conny Bieze (Economie en Mobiliteit): “Gelderland heeft lang gevochten voor de doortrekking van de A15. De economie en bereikbaarheid van de regio krijgen hiermee een enorme impuls.”

De minister heeft met gedeputeerde Bieze en portefeuillehouder infrastructuur en mobiliteitsmanagement van de stadsregio Arnhem/Nijmegen, de heer B. Jeene een bestuurovereenkomst getekend waarin afspraken voor de financiering zijn vastgelegd. Er is nu financiële dekking voor de doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Daarbij gaan Rijk en regio uit van een brug over het Pannerdensch Kanaal en een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Daarnaast is er extra geld voor de inpassing ter hoogte van Groessen en Boerenhoek.

Voor de aanleg van de weg is een bedrag van ruim 1 miljard euro gereserveerd. Het Rijk draagt 385 miljoen euro bij en de provincie en de stadsregio 372,5 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt door tol opgebracht. Rijk en provincie gaan dit met marktpartijen uitwerken. De hoogte van het toltarief moet zodanig zijn dat veel weggebruikers voor de doorgetrokken A15 gaan kiezen, en daarmee de andere wegen in de regio ontlasten.

Na de zomer wordt de Trajectnota voor de nieuwe verbinding ter inzage gelegd. De minister zal vervolgens begin 2012 een knoop doorhakken over het tracé. Inzet is de bouw in 2015 te laten beginnen. De nieuwe verbinding kan in 2018 klaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Principeakkoord over doortrekking A15 Bemmel naar A12 | Infrasite

Principeakkoord over doortrekking A15 Bemmel naar A12

Rijk en Gelderland bereiken akkoord voor belangrijke verkeersader tussen Rotterdam en Duitsland

Rijk, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem/Nijmegen hebben een principeakkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar. Met de doortrekking van de nu nog doodlopende snelweg krijgt Nederland een goede internationale corridor voor het wegtransport tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Ook verdwijnt daarmee in Oost-Nederland een groot verkeersknelpunt en komt er een einde aan de verkeersoverlast voor inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd dat er met de regio overeenstemming is bereikt over het project. Minister Schultz van Haegen: “Over de doortrekking van de A15, die nu gewoon ophoudt in een weiland, wordt al vijftig jaar gesproken. Ik ben blij dat we er nu financieel uit zijn en samen met de regio aan de slag kunnen. Juist hier hebben we goede infrastructuur nodig. De A15 is voor Nederland een zeer belangrijke achterlandverbinding, van de haven van Rotterdam naar onze belangrijkste handelspartner, Duitsland.”

Ook voor de regio zelf is de doortrekking van de A15 van groot belang. Gedeputeerde Conny Bieze (Economie en Mobiliteit): “Gelderland heeft lang gevochten voor de doortrekking van de A15. De economie en bereikbaarheid van de regio krijgen hiermee een enorme impuls.”

De minister heeft met gedeputeerde Bieze en portefeuillehouder infrastructuur en mobiliteitsmanagement van de stadsregio Arnhem/Nijmegen, de heer B. Jeene een bestuurovereenkomst getekend waarin afspraken voor de financiering zijn vastgelegd. Er is nu financiële dekking voor de doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Daarbij gaan Rijk en regio uit van een brug over het Pannerdensch Kanaal en een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Daarnaast is er extra geld voor de inpassing ter hoogte van Groessen en Boerenhoek.

Voor de aanleg van de weg is een bedrag van ruim 1 miljard euro gereserveerd. Het Rijk draagt 385 miljoen euro bij en de provincie en de stadsregio 372,5 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt door tol opgebracht. Rijk en provincie gaan dit met marktpartijen uitwerken. De hoogte van het toltarief moet zodanig zijn dat veel weggebruikers voor de doorgetrokken A15 gaan kiezen, en daarmee de andere wegen in de regio ontlasten.

Na de zomer wordt de Trajectnota voor de nieuwe verbinding ter inzage gelegd. De minister zal vervolgens begin 2012 een knoop doorhakken over het tracé. Inzet is de bouw in 2015 te laten beginnen. De nieuwe verbinding kan in 2018 klaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)