50 miljoen voor aquaduct Skarster Rien

Fryslân krijgt € 50 miljoen voor het vervangen van de brug Skarster Rien door een Aquaduct. Ook komt er € 6 miljoen voor het 130 km per uur proof maken van de Rijksweg bij Joure. Zodra de gevolgen van deze aanpassingen bekend zijn, worden betrokkenen zoals gewoonlijk geïnformeerd. “Dit is een boppeslach voor Fryslân. Hiermee gaat een jarenlange wens van een aquaduct in de Rijksweg A6 in vervulling. In goede dialoog met Tweede Kamerlid Sander de Rouwe hebben we dit nu voor elkaar.”Zo zegt gedeputeerde Sjoerd Galema.

Het realiseren van een aquaduct in de A6 tussen Joure en Lemmer is een jarenlange wens van de provincie. Sjoerd Galema:”Op deze manier wordt het Tjeukemeer bereikbaar voor staande masten. Ook de verkeersveiligheid neemt toe, omdat er geen kop-staart botsingen meer door de brug veroorzaakt kunnen worden.”

Minister Schultz- van Haegen stelt het geld beschikbaar per 2020. De minister biedt de mogelijkheid om het project door de provincie te laten voorfinancieren, zodat het samen met het knooppunt Joure aangepakt kan worden. Sjoerd Galema: “Het college zal samen met de Staten kijken hoe we het aquaduct kunnen voorfinancieren. We zetten er op in om het aquaduct te realiseren samen met de vervanging van de rotonde bij Joure vanaf 2013. Al met al betekent dit een nog betere oplossing voor Joure.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)