Schultz van Haegen maakt tramlijn naar Uithof in Utrecht mogelijk

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maakt de aanleg van de tramlijn naar De Uithof in de regio Utrecht mogelijk door 110 miljoen subsidie toe te kennen. De verantwoordelijk Utrechtse wethouder Lintmeijer (Verkeer) reageert verheugd: ‘Met deze bijdrage kan Utrecht de tram naar De Uithof aanleggen en kunnen we duizenden mensen per dag op een comfortabele en schone manier vervoer bieden.’

Een goede openbaar vervoer-verbinding tussen de Utrechtse binnenstad en De Uithof, één van de nationale centra van de kenniseconomie en innovatie, is nodig om de verwachte groei in het openbaar vervoer op te vangen en de stad en de regio in de toekomst bereikbaar te houden. Voor dit project is een maatschappelijk kosten batenanalyse gemaakt. Die valt gunstiger uit voor een tramverbinding dan voor een hoogwaardige busverbinding. De tram komt daaruit naar voren als toekomstbestendig, uitvoerbaar en rendabel. Daar komt nog bij dat uit onderzoek blijkt dat de openbaar vervoer-terminal op Utrecht CS zeer gebaat is bij een tramverbinding.

Schultz: “Alles bij elkaar denk ik dat het geld voor deze tramlijn heel goed besteed is. Het levert een mooie bijdrage aan de bereikbaarheid van Utrecht en de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)