FNV Bouw: bouw nog lang niet uit de zorgen

onderzoek verschijnt in week 25

FNV Bouw maakt zich over de economische situatie in de bouw nog grote zorgen voor de tweede helft van 2010. Ondanks de redelijk positieve berichten van de uitzendbranche, het UWV en het CBS over de aantrekkende arbeidsmarkt, zijn de signalen die FNV Bouw ontvangt onverminderd negatief. Maar liefst 82% van de werknemers in de bouw zegt dat ook hun bedrijf getroffen wordt door de crisis, tegen 62% in juni vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat FNV Bouw in week 25 publiceert.

“De seinen staan op groen, maar de bouw zal ook de komende tijd nog klappen krijgen. De meeste projecten worden afgerond en er zal het komende half jaar een ernstig tekort aan werk blijken.” Aldus John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw. Dit beeld wordt bevestigd door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Volgens het EIB kan de werkloosheid harder stijgen dan de geraamde ontslagen. “De bouw is laatcyclisch: als laatste in de dip, als laatste eruit. Juist nu is het zaak dat de overheid met extra stimuleringsmaatregelen voor de bouw komt. Niet afbouwen, maar uitbouwen, is de boodschap!” Zo zegt Kerstens.

Vrijdag 18 juni 2010 publiceerde het ministerie van VROM de resultaten van de derde tranche van de stimuleringsmaatregelen voor de woningbouw. De derde tranche van 100 miljoen lijkt goed gebruikt te zijn; Minister van Middelkoop heeft deze subsidie toegekend voor de bouw van ruim 15.000 koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten konden subsidie aanvragen in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor woningbouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten.

“Dit was de laatste tranche. Dit was het. Bovendien horen we te vaak dat ondernemers de weg naar de stimuleringsmaatregelen niet vinden. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Platform Zelfverzekerd Ondernemen in de Bouw. Wij hopen dat de overheid de stimulering weer gaat opschakelen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw