ANWB: Motorrijtuigenbelasting Zuid-Holland 17% hoger

Den Haag – Automobilisten in Zuid-Holland krijgen vanaf 1 april 2008 te maken met een forse verhoging van de motorrijtuigenbelasting met 17%. Dat komt door een buitensporige verhoging van de provinciale opcenten. De opcenten zijn een provinciale belasting die door automobilisten wordt opgebracht. Volgens de ANWB kan de provincie Zuid-Holland niet duidelijk maken waarom deze verhoging nodig is en waar het geld aan wordt besteed. De bond roept de fracties van de Provinciale Staten op om deze verhoging bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de orde te stellen.

Al in het collegeakkoord van 2007 is deze verhoging aangekondigd. Toen heeft de ANWB ook al protest aangetekend, omdat de provincie niet aan kon geven waarom deze verhoging noodzakelijk was. Verder is de ANWB van mening dat er een verband moet zijn tussen de inkomsten uit de opcenten en de uitgaven. Het geld zou wat de ANWB betreft moeten worden geïnvesteerd in infrastructuur.

Waar andere provincies de stijging redelijk beperkt houden, wordt Zuid-Holland met deze jongste verhoging in één klap de duurste provincie voor automobilisten. Dit in schril contrast met buurprovincie Noord-Holland die juist de goedkoopste van Nederland is. De ANWB vindt dit onbegrijpelijk, aangezien Noord-Holland ook een Randstadprovincie is en dus te maken heeft met vergelijkbare infrastructurele opgaven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB