EIB Bouwconjunctuur februari 2008

Omvang orderportefeuille bouwnijverheid stabiel

Amsterdam – Eind januari 2008 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid onveranderd ten opzichte van een maand geleden; 8,4 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eveneens gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand; 8,8 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand tot 7 maanden. Deze groei kwam voor rekening van zowel de wegenbouw als de grond- en waterbouw.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van februari 2008.

Evenals een maand eerder was het weer ook in januari 2008 de voornaamste oorzaak van stagnatie in de gww. In tegenstelling tot december, toen vorst voor de problemen zorgde, was nu vooral de overvloedige regen debet aan de stagnatie. Overigens meldden een jaar geleden bijna drie keer zoveel gww-bedrijven als nu stagnatie als gevolg van de weersomstandigheden. In de b&u werden “overige oorzaken” het meest als stagnatieoorzaak genoemd. Hierbij werden in het bijzonder de gevolgen voor de voortgang van de kerstvakantie aangevoerd.

De werkvoorraad wordt door tweederde van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor bijna 60% van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

In de b&u verwacht een kwart van de bedrijven dat zij de komende maanden meer personeel aan zullen trekken, terwijl 2% een daling van het personeelsbestand voorspelt. In de gww voorziet 18% van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting.

Bijna de helft (46%) van de bedrijven in de b&u ziet de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. In de gww is er ook op dit punt een groot verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 19% van de bedrijven een prijsstijging; in de grond- en waterbouw geldt dit voor ruim 42% van de bedrijven.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.