Tijdelijk opheffen van busbaan op de Hollandse Brug

In overleg met de provincie Flevoland, gemeente Almere en Connexxion heeft Rijkswaterstaat besloten dat het busverkeer vanaf maandag 18 februari gedurende vier weken geen gebruik maakt van de vluchtstrook op de Hollandse Brug. De vluchtstrook op de Hollandse Brug wordt afgesloten in verband met de werkzaamheden.

Dat betekent voor de bussen en de Vanpools dat zij tijdelijk met het overige verkeer op de Hollandse Brug moeten invoegen en dat de vluchtstrook op de brug zelf komt te vervallen.

In de huidige situatie maakt het openbaar vervoer op het traject van Almere naar Amsterdam tijdens de ochtendspits gebruik van de vluchtstrook. Met uitzondering van de vluchtstrook op de Hollandse Brug blijft deze situatie voor (snelweg)bussen en Vanpools hetzelfde.

In het weekend van 16 en 17 februari zijn de voorbereiding voor deze nieuwe fase van het werk gestart.

Hinder
Tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website van VanAnaarBeter.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied