Eurlings geeft startsein spoorwerk Maastricht-Lanaken

Utrecht – Maandag 17 september 2007 geeft Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het officiële startsein voor de werkzaamheden aan de spoorlijn Maastricht-Lanaken. Deze spoorlijn is sinds 1990 niet meer bereden en wordt met behulp van Europese subsidie opgeknapt. Tijdens en na de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de beschermde flora en fauna in het gebied. In 2009 kan er weer grensoverschrijdend goederenvervoer over dit traject plaatsvinden.

Oog voor flora en fauna

Het gebied rond de spoorlijn Maastricht-Lanaken is het leefgebied van drie bijzondere, zeldzame hagedissen: de muurhagedis, de levendbarende hagedis en de (pootloze) hazelworm.

Prorail neemt speciale maatregelen om te voorkomen dat deze zeldzame reptielen tijdens de werkzaamheden gevaar lopen. Door het plaatsen van een zogenoemde Amfibienguard wordt een speciaal afgeschermd leefgebied gecreëerd. Het Amfibienguard is een scherm dat bestaat uit glad materiaal met een overhellende rand, waar hagedissen niet overheen kunnen klimmen. Daarnaast worden de beschermde Wilde Marjolein en het Rapunzelklokje uitgegraven en in depot gezet om na de werkzaamheden weer terug geplaatst te worden. Uiteindelijk wordt het gebied opnieuw ingericht voor de beschermde dieren door het plaatsen van stapelmuurtjes, houtstapels en bepaalde soorten gras, kruiden en lage struiken. Het plan is ontwikkeld in samenwerking met Stichting RAVON voor reptielenonderzoek. Voor de uitvoering van het reptielenplan is een ontheffing verleend door het Ministerie van LNV en een kapvergunning door de gemeente Maastricht.

Maastricht-Lanaken

Financiers: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Economische zaken, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een bijdrage uit Interreg IIIA programma, Euregio Benelux Middengebied.
Opdrachtgever: ProRail
Investeringsbedrag: 14,5 miljoen euro
Lengte tracé: 4 kilometer (Nederlands grondgebied)
Lengte hagedissenmuur: 1,5 kilometer
Aantal dwarsliggers: 16.000
Aantal kunstwerken: 5
Beschermde diersoorten: levendbarende hagedis, muurhagedis, en (pootloze) hazelworm
Beschermde plantensoorten: Wilde Marjolein en Rapunzelklokje
Gereed: 2009

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en kadert in het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail