Aquaduct Woudsend vrij voor verkeer

Leeuwarden – Op 10 september 2007 heeft de Provincie Fryslan, in een arbitraal kort geding, geëist dat aannemer Strukton, die het aquaduct Woudsend heeft gerealiseerd, het aquaduct op 15 september 2007 vrijgeeft voor het verkeer. Het kort geding diende voor de Raad voor de Arbitrage van de Bouw. De zitting werd in Woudsend gehouden.

De Provincie Fryslân en de gemeente Wymbritseradiel zijn verheugd dat nu toch de mogelijkheid is ontstaan om het aquaduct met rondweg open te stellen. Beide willen daar zaterdag 15 september tijdens de Open Dag van het Friese Merenproject ook aandacht aan schenken, wanneer de rondweg en het aquaduct door gedeputeerde mevrouw J.A. De Vries wordt geopend.

De Raad deed aan het einde van de zitting direct uitspraak: De Raad verwierp het beroep dat de aannemer deed op het retentierecht. Retentierecht wil zeggen het recht om een goed dat de schuldeiser onder zich heeft, niet af te geven zolang de prestatie niet (volledig) is betaald. De Raad honoreerde de eis van de Provincie om voor 15 september 2007 het werk op te nemen en na oplevering uiterlijk op 15 september het aquaduct vrij op te leveren aan de Provincie, zodat deze het aquaduct kan openstellen voor het verkeer. De Raad heeft daarbij tevens een door de Provincie gevorderde dwangsom -€ 500.000- toegewezen indien Strukton 14 september niet oplevert. De Raad merkte bij haar vonnis op dat het retentierecht onder het verhaalsrecht valt en derhalve in deze situatie oneigenlijk wordt gebruikt. Verder gaf de Raad aan dat Strukton zijn vorderingen m.b.t. een aantal meerwerkvergoedingen niet hoeft prijs te geven en deze bij de bodemprocedure alsnog kan voorleggen.

Strukton had tot nu toe aangegeven niet bereid te zijn tot vrijgave, zolang een aantal meerwerkclaims er nog niet waren gehonoreerd. De aannemer was van mening dat hij zich kon beroepen op het retentierecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân